mô hình mạng của em như hình

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1204x570


cá máy PC xử dụng DHCP để cấp phát ip động
trên HQ thì em NAT ra ngoài

các bác giúp em các ACL sau với
Student <-> Student : chỉ vlan Student của nhánh 1 dc giao tiếp với vlan Student của nhánh 2 và ngược lại
Staff <-> Staff : tương tự Student
Faculty -> any : faculty dc giao tiếp với tất cả các vlan khác

thank các bro