Giới thiệu chương trình
Khóa học này cung cấp các kỹ năng và kiến thức cao cấp để thiết kế mạng bao gồm: các khái niệm và nguyên tắc thiết kế hạ tầng mạng, các giải pháp mạng hội tụ và các dịch vụ mạng thông minh…
Ngoài kiến thức về thiết kế mạng, khóa học này còn cung cấp các kiến thức về QoS, giải pháp an ninh mạng, IP Multicast, quản lý mạng, Voice over WLAN, định tuyến nâng cao và thiết kế trung tâm dữ liệu với hệ thống SAN trong các mạng doanh nghiệp lớn, có độ phức tạp về kiến trúc IP nhiều lớp bao gồm mạng riêng ảo, lĩnh vực không dây.
Khóa học này giúp những người thiết kế mạng hiểu được những vấn đề mà họ phải đối mặt trong mạng doanh nghiệp, xử lý các sự cố gặp phải và có thể thiết kế 1 hệ thống mạng với hiệu suất tối ưu, ổn định và có khả năng mở rộng cao, xây dựng mạng lưới nhiều lớp chuyển mạch và thiết kế kiến trúc dịch vụ mạng.

Khả năng đạt được

 • Biết cách áp dụng các giải pháp thiết kế cho mạng doanh nghiệp bằng cách sử dụng mô hình SONA, PPDIOO, và các mô hình khác.
 • Đưa ra các giải pháp mạng doanh nghiệp tối ưu, ổn định và có khả năng mở rộng đáp ứng các yêu cầu của khác hàng.
 • Thiết kế mạng doanh nghiệp phức tạp và mạng IP mở rộng.
 • Thiết kế định tuyến và phân cấp địa chỉ nâng cao.
 • Xem xét thiết kế các dịch vụ WAN nâng cao.
 • Xem xét thiết kế SAN
 • Thiết kế module E-commerce
 • Thiết kế các dịch vụ bảo mật
 • Thiết kế IPSec và SSL VPN
 • Thiết kế IP Multicast
 • Thiết kế Voice over Wireless LAN
 • Có khả năng quản lý mạng với Cisco IOS software.Cisco Certified Design Professional (CCDP)
Nội dung khóa học
Cisco SONA and the Cisco Enterprise Architecture


 • Review Cisco SONA
 • Review Cisco PDIOO


Designing Enterprise Campus Networks


 • Designing High Availability
 • Layer 2
 • Layer 3
 • Layer 2 to Layer 3 boundary
 • Infrastructure Services


Advanced Addressing and Routing Design


 • Advanced IP Addressing
 • Advanced Routing
 • Design Considerations for IPv6 in Campus Networks
 • Migrating Between Routing Protocols
 • Scaling EIGRP
 • Scaling OSPF
 • Scaling BGP


Advanced WAN Services


 • Optical Technologies
 • Metro Ethernet, VPLS, and MPLS VPN
 • Implementing Advanced WAN Services


Enterprise Data Center Design


 • Core and Aggregation Layers
 • Access Layer
 • Scaling the Architecture
 • Scaling Spanning Tree


SAN Design


 • SAN components and technologies
 • Designing SAN and SAN Extension


E-Commerce Module Design


 • High Availability
 • Common Component Designs
 • Integrated E-Commerce Designs


Security Services Design


 • Designing Firewall Services
 • Designing NAC Services
 • Designing IDS and IPS


IPSec and SSL VPN Design


 • Remote Access VPN
 • Site-to-Site VPN
 • Using IPSec VPN Technologies
 • Managing and Scaling VPNs


IP Multicast Design


 • Reviewing IP Multicast Options
 • Deploying PIM and RPs
 • Securing IP Multicast


VoWLAN Design


 • Using VoWLAN in the Enterprise Network
 • Supporting VoWLAN Coverage and RF Surveys
 • Designing the VoWLAN Infrastructure


Network Management Capabilities with Cisco IOS Software


 • Using Embedded Management Tools
 • NetFlow
 • NBAR
 • Using IP SLA MeasurementsBằng cấp đạt được
VnPro sẽ cấp chứng nhận hoàn thành khoá học nếu học viên tham dự 80% các buổi học trở lên và đậu các kỳ thi cuối khoá.
Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên có thể đăng ký thi CCDP tại các trung tâm khảo thí Pearson VUE để lấy chứng chỉ quốc tế (mã môn 642-874)