Mình đang nghiên cứu về môn này, hiện đang kiếm bộ này nhưng tìm hoài không ra. Bạn nào có share giúp nhé, nếu có cả FIREWALL + IPS + VPN nữa thì quá tốt.


Cám ơn nhiều.