Results 1 to 3 of 3

Thread: Cài đặt Cisco Unified Communication Manager Ver 8.x trong VMWare 7.x

 1. #1

  Default Cài đặt Cisco Unified Communication Manager Ver 8.x trong VMWare 7.x

  Cisco Unified Communications Manager Phiên bản 8,0 là một phần mềm của Cisco, ứng dụng trong đăng ký, điều khiển cuộc gọi,ngoài ra còn khá nhiều ứng dụng khác liên quan tới voice, video. Thực hiện theo các bước để cài đặt trên VMWare (Ver 7.x) như sau:

  Bước 1. Tắt Firewall, đặt một IP tĩnh cho Loopback Adapter:  Bước 2. Cấu hình một máy chủ NTP trong GNS và kết nối với VMware qua Cloud:  Bước 3(a). Thiết lập trên VMWare với lựa chọn Typical  Bước 3(b). Nếu bạn có CUCM-8,0 IOS trong DVD thì chọn Installer disc, Nếu bạn có CUCM-8,0 IOS trong đĩa cứng hoặc ổ đĩa flash thì chọn Installer disc image file (ios). Không nên chọn tùy chọn I will install the operating system later.  Bước 3(c). Cung cấp các thông tin Name, User name, Password.

  Bước 3(d). Cung cấp Virtual machine name e.g (CUCM 8) và chọn nơi lưu CUCM 8 files.  Bước 3(e). Phân bổ dung lượng đĩa cứng, dung lượng Minimum mà CUCM 8.0 yêu cầu là 72GB và lựa chọn Store virtual disk as a single file.  Cấp phát bộ nhớ nhiều hơn 2GB để chạy CUCM 8 và cũng có cấu hình Network Adapter là một Bridged.

  Sau bước 3 thiết lập máy ảo là hoàn tất. Khởi động CUCM 8 trên máy ảo.

  Trần Hải Đông
  - Email :
  haidonginfo@gmail.com

 2. #2

  Default

  Bước 4(a). Khi chạy, nếu bạn muồn kiểm tra các ỗ đĩa chứa tài nguyên thì chọn Yes, nếu không thì chọn No  Bước 4(b). Cisco Unity Connection và CUCM Business Edition không hỗ trợ phần cứng hiện tại:  Bước 4(c). Chọn Yes để cài đặt thêm:  Bước 4(d). Chọn Proceed để bắt đầu:  Bước 4(e). Nếu bạn có bất kỳ bản nâng cấp hay vá lỗi nào cho CUCM 8.0 thì chọn Yes, nếu không thì chọn No:  Bước 4(f). Nhấn Continue:  Bước 4(g). Cài đặt thời gian, và nhấn Yes để tiếp tục.
  Trần Hải Đông
  - Email :
  haidonginfo@gmail.com

 3. #3

  Default

  Bước 4(i). Bước này sẽ hỏi bạn có cần thiết lập MTU và DHCP hay không, chọn Yes nếu muốn:  Bước 4(k). Cung cấp cấu hình Network:  Bước 4(l). Chọn Yes nếu muốn enable DNS Client trên máy.

  Bước 4(m). Cung cấp Username và Password Admin.  Bước 4(n). Cung cấp các thông tin thêm.

  Bước 4(o). Chọn Yes nếu muốn CUCM xuất bản, hoặc No nếu chưa sẵn sàng:  Bước 4(p). Cung cấp IP của NTP server's đã cung cấp ở bước 2:  Bước 4(q). Cung cấp mật khẩu bảo mật, mật khẩu này được sử dụng trong Clustering:  Bước 4(r). Chọn Yes nếu muốn cấu hình SMTP. Sau đó bạn cần cung cấp cấu hình Application User:  Bước 4(t). Nhấn OK nếu bạn đã cung cấp đầy đủ thông tin:  Done!

  Theo truongtan.edu.vn
  Trần Hải Đông
  - Email :
  haidonginfo@gmail.com

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •