Results 1 to 4 of 4

Thread: Cấu hình Active/Active on Pix 802

 1. #1
  Join Date
  Sep 2006
  Location
  HaNoi
  Posts
  283

  Default Cấu hình Active/Active on Pix 802

  I. Mô tả
  Sơ đồ mạng, phân bố IP và cổng kết nối giữa các thiết bị tương ứng như hình dưới:  Mục tiêu:
  - Cấu hình Active/Active trên thiết bị FW1, FW2.
  - Sau khi cấu hình xong:
  + FW1: Active với context Admin, standby với context CTX1.
  + FW2: Active với context CTX1, standby với context Admin.
  + PC1 ping thông đến 172.26.26.254 (InternetCloud) thông qua FW1
  + PC2 ping thông đến 172.26.26.254 (InternetCloud) thông qua FW2
  - Tắt thiết bị FW1:
  + FW2: Active với context CTX1, và context Admin
  + PC1, PC2 ping thông đến 172.26.26.254 (InternetCloud) thông qua FW2

  II. Giả lập

  - GNS3 với IOS Router 3725, IOS Pix Firewall 8.0(2), Virtual PC là vpcs-0.13a

  III. Cấu hình
  FW1:


  Code:
  Đặt tên cho thiết bị:
  pixfirewall(config)#hostname FW1
  FW1(config)#
  
  Tạo, gán vlan cho sub-interface Ethernet0, Ethernet1:
  FW1(config)#interface Ethernet0
  FW1(config-if)# no shut
  FW1(config-if)# interface Ethernet0.1
  FW1(config-subif)#vlan 3
  FW1(config-subif)#interface Ethernet0.2
  FW1(config-subif)#vlan 5
  FW1(config-subif)#interface Ethernet1
  FW1(config-if)# no shut
  FW1(config-if)# interface Ethernet1.1
  FW1(config-subif)#vlan 2
  FW1(config-subif)#interface Ethernet1.2
  FW1(config-subif)# vlan 4
  FW1(config-subif)#exit
  FW1(config)#
  
  Kích hoạt cổng Ethernet2:
  FW1(config)#interface Ethernet2
  FW1(config-if)# no shut
  FW1(config-if)#exit
  FW1(config)#
  
  Cấu hình LAN/Stateful Failover interface
  FW1(config)#failover lan unit primary
  FW1(config)#failover lan interface MYFAILOVER Ethernet2
  FW1(config)#failover link MYFAILOVER Ethernet2F
  FW1(config)#failover lan enable
  FW1(config)#failover key cisco123
  FW1(config)#failover interface ip MYFAILOVER 172.17.1.1 255.255.255.0 standby 172.17.1.7
  
  Thiết lập Failover group:
  FW1(config)#failover group 1
  FW1(config-fover-group)#preempt 10
  FW1(config-fover-group)#failover group 2
  FW1(config-fover-group)#secondary
  FW1(config-fover-group)#preempt
  FW1(config-fover-group)#replication http
  FW1(config-fover-group)#exit
  FW1(config)#
  
  Tạo context, gán interface, lưu cấu hình mỗi context trên flash, join context vào từng group:
  FW1(config)#admin-context admin
  FW1(config)#context admin
  FW1(config-ctx)#allocate-interface Ethernet0.1 
  FW1(config-ctx)#allocate-interface Ethernet1.1 
  FW1(config-ctx)#config-url flash:/admin.cfg
  FW1(config-ctx)#join-failover-group 1
  FW1(config-ctx)#context CTX1
  FW1(config-ctx)#allocate-interface Ethernet0.2 
  FW1(config-ctx)#allocate-interface Ethernet1.2 
  FW1(config-ctx)#config-url flash:/CTX1.cfg
  FW1(config-ctx)#join-failover-group 2
  FW1(config-ctx)#exit
  FW1(config)#
  
  Kích hoạt failover:
  FW1(config)#failover
  
  
  Cấu hình trên context Admin:
  chuyển đến context Admin:
  FW1(config)#change context Admin
  
  đặt tên context:
  FW1/Admin(config)#hostname Admin
  
  Cấu hình địa chỉ ip hệ thống và standby cho từng sub-interface:
  FW1/Admin(config)#interface Ethernet0.1
   FW1/Admin(config-subif)#nameif outside
   FW1/Admin(config-subif)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 standby 192.168.1.7 
   FW1/Admin(config-subif)#interface Ethernet1.1
   FW1/Admin(config-subif)#nameif inside
  FW1/Admin(config-subif)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 standby 10.0.1.7 
  FW1/Admin(config-subif)#exit
  FW1/Admin(config)#
  
  Cấu hình Access List cho phép icmp đi qua Firewall:
  FW1/Admin(config)#access-list PING permit icmp any any 
  FW1/Admin(config)#access-group PING in interface outside
  
   NAT tĩnh PC1:  
  FW1/Admin(config)#static (inside,outside) 192.168.1.10 10.0.1.10 netmask 255.255.255.255 
  
  Định tuyến tĩnh:
  FW1/Admin(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
  FW1/Admin(config)#change system
  FW1(config)#
  
  
  Cấu hình trên context CTX1
  chuyển đến context Admin:
  FW1(config)#change context CTX1
  
  đặt tên context:
  FW1/CTX1(config)#hostname CTX1
  
  Cấu hình địa chỉ ip hệ thống và standby cho từng sub-interface:
  FW1/CTX1(config)#interface Ethernet0.2
  FW1/CTX1(config-subif)#nameif outside
  FW1/CTX1(config-subif)#ip address 192.168.30.2 255.255.255.0 standby 192.168.30.7 
  FW1/CTX1(config-subif)#interface Ethernet1.2
  FW1/CTX1(config-subif)#nameif inside
  FW1/CTX1(config-subif)#ip address 10.0.30.1 255.255.255.0 standby 10.0.30.7 
  FW1/CTX1(config-subif)#exit
  FW1/CTX1(config)#
  
  Cấu hình Access List cho phép icmp đi qua Firewall:
  FW1/CTX1(config)#access-list PING permit icmp any any 
  FW1/CTX1(config)#access-group PING in interface outside
  
  NAT tĩnh PC1:  
  FW1/CTX1(config)#static (inside,outside) 192.168.30.10 10.0.30.10 netmask 255.255.255.255 
  
  Định tuyến tĩnh:
  FW1/CTX1(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.1

  FW2:

  Code:
  đặt tên cho FW2:
  pixfirewall(config)# hostname FW2
  FW2(config)#
  
  K ích hoạt cổng Ethernet0, Ethernet1, Ethernet2:
  FW2(config)#interface Ethernet0
  FW2(config-if)#no shut
  FW2(config-if)#interface Ethernet1
  FW2(config-if)# no shut
  FW2(config-if)#interface Ethernet2
  FW2(config-if)# no shut
  FW2(config-if)#exit
  FW2(config)#
  
  # Cấu hình LAN/Stateful Failover interface
  FW2(config)#failover
  FW2(config)#failover lan unit secondary
  FW2(config)#failover lan interface MYFAILOVER Ethernet2
  FW2(config)#failover link MYFAILOVER Ethernet2
  FW2(config)#failover lan enable
  FW2(config)#failover key cisco123
  FW2(config)#failover interface ip MYFAILOVER 172.17.1.1 255.255.255.0 standby 172.17.1.7
  Router1:

  Code:
  đặt tên cho Router1:
  router(config)# hostname Router1
  Router1(config)#
  
  Cấu hình ip cho sub-interface fa0/0 và fa0/1:
  Router1(config)#interface fa 0/0
  Router1(config-if)#no shut
  Router1(config-if)#interface fa 0/0.1
  Router1(config-subif)#encapsulation dot1q 3
  Router1(config-subif)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
  Router1(config-subif)#no shut
  Router1(config-subif)#interface fa 0/0.2
  Router1(config-subif)#encapsulation dot1q 5
  Router1(config-subif)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
  Router1(config-subif)#no shut
  Router1(config-subif)#interface fa 0/1
  Router1(config-if)#ip add 172.26.26.1 255.255.255.0
  Router1(config-if)#no shut
  Router1(config-if)#exit
  Router1(config)#
  Nhiệt tình + Không biết >> Phá hoại

 2. #2
  Join Date
  Sep 2006
  Location
  HaNoi
  Posts
  283

  Default

  IV. Kết quả

  Đồng bộ cấu hình từ FW1 sang FW2, sau khi kết thúc đồng bộ sẽ hiện ra thông báo như hình dưới:  Show failover on FW1  Show failover on FW2  Show failover on context admin của FW1
  Show failover on context CTX1 của FW1  PC1 ping, tracert đến địa chỉ 172.26.26.254 (InternetCloud):  PC2 ping, tracert đến địa chỉ 172.26.26.254 (InternetCloud):
  Sau khi tắt FW1, Show failover trên FW2:


  Nhiệt tình + Không biết >> Phá hoại

 3. #3
  Join Date
  Sep 2006
  Location
  HaNoi
  Posts
  283

  Default

  Sorry all !

  Mình quên không nhắc là trước khi lab bài này, firewall cần chuyển từ mode single sang mode multiple bằng câu lệnh

  pixfirewall(config)# mode multiple

  sau khi gõ lệnh trên, firewall sẽ reload lại, lúc đó cần tắt firewall đi rồi bật lại. Có thể kiểm tra mode hiện tại của firewall có phải là multiple hay không như sau:

  pixfirewall(config)# show mode
  Security context mode: multiple
  pixfirewall(config)#
  Nhiệt tình + Không biết >> Phá hoại

 4. #4
  Join Date
  Jul 2008
  Location
  TP.HCM
  Posts
  3,068

  Default

  Cám ơn bạn hoangtu_congngheIT nha,
  Phạm Minh Tuấn

  Email : phamminhtuan@vnpro.org
  Yahoo : phamminhtuan_vnpro
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Trung Tâm Tin Học VnPro
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel : (08) 35124257 (5 lines)
  Fax: (08) 35124314

  Home page: http://www.vnpro.vn
  Support Forum: http://www.vnpro.org
  - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
  - Phát hành sách chuyên môn
  - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
  - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

  Network channel: http://www.dancisco.com
  Blog: http://www.vnpro.org/blog

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •