Results 1 to 6 of 6

Thread: Thực hiện dự phòng với SLA

 1. #1
  Join Date
  Jul 2008
  Location
  TP.HCM
  Posts
  3,068

  Default Thực hiện dự phòng với SLA

  Bùi Nguyễn Hoàng Long

  VnPro  Thực hiện dự phòng với SLA
  I. Mô tả:
  Thực hiện tính năng dự phòng với SLA, với việc thực hiện giám sát sự tồn tại của đối tượng thông qua icmp request kết hợp với tuyến tĩnh, khi đối tượng không reply, tuyến tĩnh sẽ không còn trong bảng định tuyến. Khi đối tượng có thể tiếp tục reply, tuyến tĩnh lại tục thêm vào bảng định tuyến. Đối tương có thể là địa chỉ của cổng, của PC..., đảm bảo icmp request có thể được xử lý bởi đối tượng này.
  Khi luồng dữ liệu ra Internet ASA sẽ chọn GATEWAY_1 (PRIMARY)
  Khi việc giám sát đối tượng trên tuyến PRIMARY thất bại, tuyến BACKUP (GATEWAY_2) sẽ được chọn.

  II.Cấu hình
  Cấu hình tham số cho tiến trình SLA
  ASA(config)# sla monitor 1

  Xác định giao thức thực hiện giám sát (ICMP) , trong đó 203.162.4.190 sẽ là đối tượng được giám sát (tracked object ) , và cổng sẽ thực hiện gởi ICMP
  ASA(config-sla-monitor)# type echo protocol ipIcmpEcho 203.162.4.190 interface outside_1

  Xác định thời điểm thực hiện giám sát đối tượng
  ASA(config)# sla monitor schedule 1 start-time now life forever

  Kết hợp tuyến tĩnh được giám sát với tiến trình SLA
  ASA(config)# track 100 rtr 1 reachability

  Cấu hình tiến trình giám sát cho tuyến Primary
  ASA(config)# route outside_1 0 0 192.168.2.2 track 100

  Đảm bảo cho tuyến Backup có AD lớn hơn tuyến Primary
  ASA(config)# route outside_2 0 0 192.168.3.2 10

  ASA(config)# no nat-control

  Cấu hình DHCP trên ASA
  ASA(config)# dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 inside
  ASA(config)# dhcpd enable inside
  III. Cấu hình đầy đủ

  ASA

  ASA Version 8.0(2)
  !
  hostname ASA
  enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
  names
  !
  interface Ethernet0/0
  nameif inside
  security-level 100
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  !
  interface Ethernet0/1
  nameif outside_1
  security-level 0
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  !
  interface Ethernet0/2
  nameif outside_2
  security-level 0
  ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
  !
  interface Ethernet0/3
  shutdown
  no nameif
  no security-level
  no ip address
  !
  interface Management0/0
  shutdown
  no nameif
  no security-level
  no ip address
  management-only
  !
  passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
  ftp mode passive
  access-list ICMP extended permit icmp any any
  access-group ICMP in interface outside_1
  access-group ICMP in interface outside_2

  route outside_1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 1 track 100
  route outside_2 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.2 10

  sla monitor 1
  type echo protocol ipIcmpEcho 203.162.4.190 interface outside_1
  sla monitor schedule 1 life forever start-time now
  no crypto isakmp nat-traversal
  !
  track 100 rtr 1 reachability
  telnet timeout 5
  ssh timeout 5
  console timeout 0
  dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 inside
  dhcpd enable inside
  !
  class-map inspection_default
  match default-inspection-traffic
  !
  !
  policy-map type inspect dns preset_dns_map
  parameters
  message-length maximum 512
  policy-map global_policy
  class inspection_default
  inspect dns preset_dns_map
  inspect ftp
  inspect h323 h225
  inspect h323 ras
  inspect rsh
  inspect rtsp
  inspect esmtp
  inspect sqlnet
  inspect skinny
  inspect sunrpc
  inspect xdmcp
  inspect sip
  inspect netbios
  inspect tftp
  !
  service-policy global_policy global
  prompt hostname context
  Cryptochecksum:5c95986550b4487314e418bb01c2f180
  : end

  GATEWAY_1
  Building configuration...

  Current configuration : 1181 bytes

  !
  hostname GATEWAY_1
  !
  no crypto isakmp ccm
  !
  interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly
  duplex auto
  speed auto
  !
  interface FastEthernet0/1
  ip address dhcp
  ip nat outside
  ip virtual-reassembly
  duplex auto
  speed auto
  !
  ip classless
  ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
  !
  ip http server
  no ip http secure-server
  ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
  !
  access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
  access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
  !

  GATEWAY_2
  Building configuration...

  Current configuration : 1128 bytes
  !
  hostname GATEWAY_2
  !
  !
  interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly
  duplex auto
  speed auto
  !
  interface FastEthernet0/1
  ip address dhcp
  ip nat outside
  ip virtual-reassembly
  duplex auto
  speed auto
  !
  ip classless
  ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1

  !
  ip http server
  no ip http secure-server
  ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
  !
  access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
  access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
  !
  IV. Kiểm tra

  Địa chỉ được nhận từ DHCP
  GATEWAY_1#sh ip interface brief fa0/1
  Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
  FastEthernet0/1 10.215.219.98 YES DHCP up up

  GATEWAY_2#sh ip interface brief fa0/1
  Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
  FastEthernet0/1 10.215.219.96 YES DHCP up up

  Thông tin tuyến tĩnh
  GATEWAY_1#sh ip route static
  S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.2.1
  S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.215.219.254

  GATEWAY_2#sh ip route static
  S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
  S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.215.219.254

  Thông tin DHCP
  ASA(config)# sh dhcpd binding

  IP address Hardware address Lease expiration Type

  192.168.1.2 0100.1c25.7a1d.48 3438 seconds Automatic  Tuyến Primary được thêm vào bảng định tuyến
  ASA(config)# sh route

  Gateway of last resort is 192.168.2.2 to network 0.0.0.0

  C 192.168.1.0 255.255.255.0 is directly connected, inside
  C 192.168.2.0 255.255.255.0 is directly connected, outside_1
  C 192.168.3.0 255.255.255.0 is directly connected, outside_2
  S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 192.168.2.2, outside_1  Shutdown cổng fa0/1 trên GATEWAY_1
  GATEWAY_1(config)#interface fa0/1
  GATEWAY_1(config-if)#shut
  Khi tiến trình kiểm tra từ ASA đến địa chỉ 203.162.4.190 bằng ICMP không nhận được reply, tuyến Backup sẽ thay tuyến Primary

  ASA(config)# sh route

  Gateway of last resort is 192.168.3.2 to network 0.0.0.0

  C 192.168.1.0 255.255.255.0 is directly connected, inside
  C 192.168.2.0 255.255.255.0 is directly connected, outside_1
  C 192.168.3.0 255.255.255.0 is directly connected, outside_2
  S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [10/0] via 192.168.3.2, outside_2  Thực hiện no shut trên cổng GATEWAY_1, tuyến PRIMARY sẽ được đặt lại bảng định tuyến
  GATEWAY_1(config)#interface fa0/1
  GATEWAY_1(config-if)#no shut
  Last edited by phamminhtuan; 13-05-2011 at 12:51 AM.
  Phạm Minh Tuấn

  Email : phamminhtuan@vnpro.org
  Yahoo : phamminhtuan_vnpro
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Trung Tâm Tin Học VnPro
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel : (08) 35124257 (5 lines)
  Fax: (08) 35124314

  Home page: http://www.vnpro.vn
  Support Forum: http://www.vnpro.org
  - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
  - Phát hành sách chuyên môn
  - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
  - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

  Network channel: http://www.dancisco.com
  Blog: http://www.vnpro.org/blog

 2. #2
  Join Date
  Jun 2010
  Location
  HUT Hà Nội
  Posts
  171

  Default

  Thanks bác! Đang tìm đúng cái này
  Lê Hồng Nam
  NIIT-iPMAC
  [ Add: 6rd Floor, 142 Doi Can, Hanoi, Vietnam ]
  [ CCNA-CCNP-CCIE-MITP-CEH-LINUX Training Program ]
  [ NIIT-Java-.NET-PHP&MySQL Training Program]
  Website: www.ipmac.vn

  NET YOUR WORK!

 3. #3

  Default

  thanks bác, bửa trước làm lab vướn cái này

 4. #4
  Join Date
  Jul 2008
  Location
  Ho Chi Minh
  Posts
  78

  Default

  cho minh xin lai cai hinh topo voi.

  Thanks bai viet dung ngay cai em can tim.

 5. #5

  Default

  Bài viết của anh hay quá!!! Mà em giả lập ASA5520 trên GNS3,nhưng nó không hỗ trợ tính năng này! Anh có IOS con ASA nào mà nó hỗ trợ giúp em với!

 6. #6

  Default

  A chủ topic ơi, topo tèo rồi, up lại đi.
  Thank anh!
  CSCO 11618725

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •