Xin chào các bạn,

Mình nhận được email của bạn Tuyen Nguyen <tuyennguyen32@yahoo.com>. Nguyên văn email như sau:
------------------------------------------------------------------------
hello,
Ma^'y anh co' bie^'t la\ CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) chi? la\ mo^.t chu*'ng chi? tho^i, no' co\n thua ca? ca'i ba('ng trung ca^'p be^n na\y, la.i con thua xa ca? ca'i ba(\ng B.S( ba(\ng ki? su*)...the^' ma\ la\m gi\ ma\ go.i la\ "tie^'n si~ Cisco" du*~ va^.y...kho^ng so*. ba\ con cu*o*\i sao...

Khi di lam ben na\y, all the high tech. companies, nguoi ta chi? hoi bang B.S , or M.S or PhD of electrical or computer engineering or MIS or C.S....
Kho^ng co' ai ba^.n ta^m to*'i CCIE ca?....

No'i tha^.t, em rat la\ vui cho ma^y anh, nhu*ng chi? buon cuoi khi nghe de^'n danh tu*\ "tie^'n si~ Cisco", du\ng tu*\ ngu*~ bu*\a ba~i, la.m du.ng...Tu.i Cisco in Silicon Valley ma\ nghe dduoc, tha^.t la\ xa^'u
ho^? cho nguoi viet minh la('m....bo*?i vi\ tu.i no' nghi~ chi? co' ca'i
chu*'ng chi? bi\nh thuong be^n My~ thoi, ngang ha\ng
vo*'i chu*'c vu. "tie^'n si~" o*? nu*o*'c mi\nh...


Hy Vong may anh suy nghi lai trong cach dung tu... Co' gi\ hay bo? qua cho da\n em nhe'...

T.N
---------------------------------------------------------------
Mời các bạn thảo luận: CCIE liệu là có giá trị như bằng trung cấp như ý kiến nêu trên hay không?