Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 56

Thread: Trunking là gì?

 1. #1
  phoenix Guest

  Default Trunking là gì?

  Các bạn xem dùm cấu hình trunking vlan này đi, có lỗi ở đâu mà sao các host ko thấy nhau được vậy? giúp tụi mình với.

  ----------------------------------------------------------------
  Building configuration...

  Current configuration : 1496 bytes
  !
  version 12.1
  no service single-slot-reload-enable
  service timestamps debug uptime
  service timestamps log uptime
  no service password-encryption
  !
  hostname phuong
  !
  no logging buffered
  logging rate-limit console 10 except errors
  !
  !
  !
  ip subnet-zero
  !
  !
  no ip finger
  ip host Trung 210.120.15.65 210.120.15.34
  ip host Nhon 210.120.15.98 210.120.15.129
  ip host Phoenix 210.120.15.130
  !
  no mgcp timer receive-rtcp
  call rsvp-sync
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  interface FastEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  !
  interface FastEthernet0/0.1
  encapsulation isl 1
  ip address 210.120.15.162 255.255.255.224
  no ip redirects
  !
  interface FastEthernet0/0.2
  encapsulation isl 2
  ip address 210.120.15.194 255.255.255.224
  no ip redirects
  !
  interface Serial0/0
  ip address 210.120.15.97 255.255.255.224
  clockrate 64000
  !
  interface FastEthernet0/1
  no ip address
  shutdown
  duplex auto
  speed auto
  !
  interface Serial0/1
  ip address 210.120.15.66 255.255.255.224
  !
  interface Ethernet1/0
  no ip address
  shutdown
  half-duplex
  !
  interface Ethernet1/1
  no ip address
  shutdown
  half-duplex
  !
  interface Ethernet1/2
  no ip address
  shutdown
  half-duplex
  !
  interface Ethernet1/3
  no ip address
  shutdown
  half-duplex
  !
  router rip
  network 210.120.15.0
  !
  ip kerberos source-interface any
  ip classless
  no ip http server
  !
  !
  snmp-server packetsize 4096
  snmp-server manager
  !
  dial-peer cor custom
  !
  !
  !
  !
  gatekeeper
  shutdown
  !
  !
  line con 0
  transport input none
  line aux 0
  line vty 0 4
  !
  no scheduler allocate
  end

  #sh vlans

  Virtual LAN ID: 1 (Inter Switch Link Encapsulation)

  vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.1

  Protocols Configured: Address: Received: Transmitted:
  IP 210.120.15.162 0 38

  Virtual LAN ID: 2 (Inter Switch Link Encapsulation)

  vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.2

  Protocols Configured: Address: Received: Transmitted:
  IP 210.120.15.194 0 35

  phuong#sh int fa0/0.1
  FastEthernet0/0.1 is up, line protocol is up
  Hardware is AmdFE, address is 0002.16ac.f8a0 (bia 0002.16ac.f8a0)
  Internet address is 210.120.15.162/27
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ISL Virtual LAN, Color 1.
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

  #sh int fa0/0.1 2
  FastEthernet0/0.2 is up, line protocol is up
  Hardware is AmdFE, address is 0002.16ac.f8a0 (bia 0002.16ac.f8a0)
  Internet address is 210.120.15.194/27
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ISL Virtual LAN, Color 2.
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

  #sh int fa0/0
  FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is AmdFE, address is 0002.16ac.f8a0 (bia 0002.16ac.f8a0)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:31, output 00:00:06, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  376 packets input, 78176 bytes
  Received 376 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
  0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
  0 watchdog
  0 input packets with dribble condition detected
  978 packets output, 156003 bytes, 0 underruns(0/0/0)
  0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets
  0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
  0 lost carrier, 0 no carrier
  0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

 2. #2
  phoenix Guest

  Default Re: giúp tụi mình trunking vlan với ,....

  còn cái này nữa nè, trunking rồi mà cũng không thấy nhau luôn, chẳng biết troubleshoot thế nào cả

  -----------------------------------------------
  Building configuration...

  Current configuration:
  !
  version 12.0
  no service pad
  service timestamps debug uptime
  service timestamps log uptime
  no service password-encryption
  !
  hostname Switch
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  ip subnet-zero
  !
  !
  !
  interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 2
  !
  interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 2
  !
  interface FastEthernet0/3
  switchport access vlan 2
  !
  interface FastEthernet0/4
  switchport mode trunk
  !
  interface FastEthernet0/5
  !


  interface VLAN1
  no ip directed-broadcast
  no ip route-cache
  !
  !
  line con 0
  transport input none
  stopbits 1
  line vty 5 15
  !
  end

  Switch#show vlan
  VLAN Name Status Ports
  ---- -------------------------------- --------- -------------------------------
  1 default active Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,
  Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,
  Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16,
  Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,
  Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
  2 VLAN2 active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
  3 VLAN3 active
  4 VLAN0004 active
  5 VLAN0005 active
  6 VLAN0006 active
  11 Noname active
  1002 fddi-default active
  1003 token-ring-default active
  1004 fddinet-default active
  1005 trnet-default active

  VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
  ---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
  1 enet 100001 1500 - - - - - 1002 1003
  2 enet 100002 1500 - - - - - 0 0
  3 enet 100003 1500 - - - - - 0 0
  4 enet 100004 1500 - - - - - 0 0
  5 enet 100005 1500 - - - - - 0 0
  6 enet 100006 1500 - - - - - 0 0
  11 enet 100011 1500 - - - - - 0 0
  1002 fddi 101002 1500 - - - - - 1 1003
  1003 tr 101003 1500 1005 0 - - srb 1 1002
  1004 fdnet 101004 1500 - - 1 ibm - 0 0
  1005 trnet 101005 1500 - - 1 ibm - 0 0

  Switch#show int fa 0/4 switchport
  Name: Fa0/4
  Switchport: Enabled
  Administrative mode: trunk
  Operational Mode: trunk
  Administrative Trunking Encapsulation: isl
  Operational Trunking Encapsulation: isl
  Negotiation of Trunking: Disabled
  Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))
  Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking VLANs Enabled: ALL
  Trunking VLANs Active: 1-6,11
  Pruning VLANs Enabled: 2-1001

  Priority for untagged frames: 0
  Override vlan tag priority: FALSE
  Voice VLAN: none
  Appliance trust: none

 3. #3
  Join Date
  May 2003
  Location
  Massachusetts
  Posts
  299

  Default

  Em có set cho các VLAN nào làm VTP Server va VLAN nào VTP client chưa vậy.

  Set cả domain cho VLAN nữa.
  Vnpro - The way to get knowledge
  Mikami - UMass
  E-mail : mikami@vnpro.org

 4. #4
  Neo Guest

  Default

  Hi Phượng, giả sử muốn cấu hình hostA(10.1.1.2/24) thuộc vlan 10 nối với port4 trên switch 2900, các bước cấu hình VLAN cơ bản như sau:

  B1: (privilegde mode)
  #vlan database
  (vlan)#vtp mode server
  (vlan)#vlan domain TGA
  (vlan)#vlan 10 name Phuong
  (vlan)#apply

  B2: đặt ip cho vlan 10
  interface vlan 10
  ip addr 10.1.1.1 255.255.255.0
  no shut <--- lệnh này sẽ không apply vì default vlan 1 đang up, cần shutdown vlan 1 trước khi thực hiện no shut trên vlan 10: int vlan 1, shutdown

  B3: add các port vào vlan
  int f0/4
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shut

  Rồi từ host ping thử xem thấy chưa

  Mà do tự học nên vẫn còn lờ mờ các khái niệm phải không, ok, basic một chút cho dễ hiểu nè.

  VTP là giao thức hđộng ở lớp 2 OSI, giúp việc cấu hình VLAN luôn đồng nhất.
  VTP domain - được tạo bởi nhiều switch sử dụng chung tên VTP domain, 1 switch chỉ thuộc 1 vtp domain.
  VTP mode: có 3 mode là server (được fép thêm, xoá, sửa VLAN, đồng bộ dữ liệu, lưu trong NVRAM), client (ko được thêm xoá sửa), transparent(giống server nhưng ko syndronous).
  VTP Pruning: tăng cường bandwidth hệ thống bằng cách giảm các traffic ko cần thiết (broadcast, multicast or unicast bị lỗi). VTP Pruning hướng các luồng dữ liệu vào các liên kết trunk thích hợp để đến các devices cần thiết (default-vtp pruning disable).
  Trunk là 1 liên kết point-2-point giữa các port trên switch với router/switch khác.
  Các VLAN muốn giao tiếp với nhau fải thông qua 1 router trung gian(tạo trunk).
  Có 2 loại encapsulation: ISL(Inter Switch Link-Cisco) & 802.1q(standard for all device).
  ...
  Chúc nhóm net51 học giỏi

 5. #5
  it_email Guest

  Default

  Switch 1900 khi config sao ko copy run start đươc vậy?
  #int s1
  access-list 1 deny 210.120.15.65
  access-list 1 permit any
  int s1
  ip access-group 1 in
  copy run start
  Tại sao khi config như vậy rồi mà không deny được 210.120.15.65 send packet qua mình vậy?

 6. #6

  Default

  switch đâu có tạo được ACL...với lại nếu những câu lệnh trên là những gì bạn console thì có đưa vào router cũng chẳng chạy đâu.
  to pheonix...làm VLAN mà ko tao domain,ko thiết lập server client thì chạy làm sao?

 7. #7
  Join Date
  Jul 2003
  Location
  Hà Nội
  Posts
  499

  Default

  dear it_mail !
  1900 ko có lệnh copy run start vì tất cả những lệnh bạn gõ khi config switch đều được ghi lại vào NVRAM không giống như của 2900, hay của router các lệnh config được ghi vào RAM.

  --------------------------------------------------
  Happy study!
  1'hpSky!

 8. #8
  it_email Guest

  Default

  Quote Originally Posted by quoctrang
  hum . It-email , sao lại tạo access-list trên switch hả ? với lại bạn nên xem lại cú pháp để tạo ACL đi !
  Thiên thần ơi!Ai config ACL trên switch hồi nào,câu hỏi thứ nhất về switch,thứ hai là ACL làm trên router,có vậy mà u cũng nhầm được sao!
  Nhưng tại sao làm như vậy mà nó ko deny được,cái tôi cần là câu trả lời cho vấn đề này,chứ nói vậy cũng như không.

 9. #9
  vnsystem Guest

  Default

  Nói acl không có trên switch là không được đâu nha.
  Vẫn tạo acl bình thường, và apply cho ... telnet thì ok chứ gì ?

  Nếu config vlan mà không có domain or server ? thì chạy native vlan được mà ???

 10. #10

  Default

  native VLẠN hả...nhưng có ai dùng cái đó bao giờ không...nếu dùng vậy thì chẳng còn tác dụng của VLAN rồi

Page 1 of 6 123 ... LastLast

Similar Threads

 1. CCNP Switching: Lab về dot1q Tunneling (rất dài)
  By dangquangminh in forum SWITCH / BCMSN
  Replies: 9
  Last Post: 21-06-2011, 05:25 AM
 2. cách chia VLAN trên switch và cách config nó như thế nào
  By quoctrang in forum ICND 2 - Lan Switching
  Replies: 158
  Last Post: 09-06-2009, 11:17 PM
 3. InterVLAN Routing & Trunking on Catalyst 4507R & 3650
  By phucdnv in forum ICND 2 - Lan Switching
  Replies: 3
  Last Post: 01-07-2008, 02:25 PM
 4. Trunking
  By tuyenvna in forum SWITCH / BCMSN
  Replies: 17
  Last Post: 28-08-2007, 12:03 PM
 5. revision number?
  By tuyenvna in forum SWITCH / BCMSN
  Replies: 11
  Last Post: 10-12-2003, 09:01 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •