Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18

Thread: lệnh dialer map

 1. #1
  tuaninbox Guest

  Default lệnh dialer map

  Xin các anh, chị cho em hỏi

  keyword: "name" trong lệnh dialer map được sử dụng trong trường hợp nào?

  Em có cấu hình sau:

  int bri0
  encapsulation ppp
  ppp authentication chap
  ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
  no shut
  dialer-group 1
  dialer map ip 192.168.16.3 name RouterB 5555555

  Theo em hiểu, mặc định khi dùng chap thì router sẽ gởi username là hostname khi được challenge. Còn khi local router authenticate remote router nó sẽ check username .... password..... được cấu hình ở global mode. Em không thấy router sử dụng name RouterB ở lệnh dialer map để authenticate khi nào cả.

  Xin cám ơn

 2. #2
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  HCMC
  Posts
  4,057

  Default

  R1--------R2

  Ở trạng thái mặc định, R1 và R2 sẽ dùng host name để thực hiện authentication.
  Nghĩa là khi đó, trên R1 sẽ có khai báo
  R1#username R2 pass cisco

  R2#username R1 pass cisco

  Khi R2 muốn dùng một tên khác với hostname, ví dụ "***" để authencate với R1, lúc đó cấu hình trên R1 như sau:

  R1# username *** pass cisco
  R1#int br0
  (R1-if)# dialer map ip 192.168.1.1 name *** broadcast 8995401
  (R1-if)#dialer map ip 192.168.1.1 name *** broad 8995402

  và trên R2

  R2#int br0
  (R2-if)# ppp authentication chap hostname ***
  (R2-if)#ppp authentication chap pass cisco

  Tuaninbox vui lòng làm lab thử và báo kết quả cho mọi người ở đây nhé.

  Mến,
  Minh
  Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417

  Email : dangquangminh@vnpro.org

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Trung Tâm Tin Học VnPro
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel : (08) 35124257 (5 lines)
  Fax: (08) 35124314

  Home page: http://www.vnpro.vn
  Support Forum: http://www.vnpro.org
  - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
  - Phát hành sách chuyên môn
  - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
  - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

  Network channel: http://www.dancisco.com
  Blog: http://www.vnpro.org/blog

 3. #3
  tuaninbox Guest

  Default

  Em đã làm lab thử, cấu hình đúng như ở trên, nhưng trong lệnh dialer map thì không có name ***, thì vẫn có thể kết nối và ping được bình thường

 4. #4
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  HCMC
  Posts
  4,057

  Default

  Tuấninbox,

  Tuấn có thể post cấu hình của cả R2 và R1 ở đây không?

  Trong R1, nhớ bỏ dòng username R2 pass cisco. Cách thử tốt nhất sẽ là dùng uni-authentication chap. Trong scenario của Tuâninbox, chỉ R2 gọi R1 và chỉ có R1 authenticate R2.

  Dưới đây là một đoạn trích từ địa chỉ:

  http://www.cisco.com/en/US/tech/tk71...80094333.shtml

  Theo đoạn trích này, bạn có thể dùng cấu hình sau:

  "Configuring a Username Different from the Router's Name

  When a remote Cisco router connects to either a Cisco or a non-Cisco central router of a different administrative control, an Internet Service Provider (ISP), or a rotary of central routers, it is necessary to configure an authentication username that is different from the hostname. In this situation, the hostname of the router is not provided or is different at different times (rotary). Also, the username and password that is allocated by the ISP may not be the remote router's hostname. In such a situation, the ppp chap hostname command is used to specify an alternate username that will be used for authentication.

  For example, consider a situation where multiple remote devices are dialing into a central site. Using normal CHAP authentication, the username (which would be the hostname) of each remote device and a shared secret must be configured on the central router. In this scenario, the configuration of the central router can get lengthy and cumbersome to manage; however, if the remote devices use a username that is different from their hostname this can be avoided. The central site can be configured with a single username and shared secret that can be used to authenticate multiple dialin clients.

  Network Diagram

  If Router 1 initiates a call to Router 2, Router 2 would challenge Router 1, but Router 1 would not challenge Router 2. This occurs because the ppp authentication chap callin command is configured on Router 1. This is an example of a unidirectional authentication.

  In this setup, the ppp chap hostname alias-r1 command is configured on Router 1. Router 1 uses "alias-r1" as its hostname for CHAP authentication instead of "r1." The Router 2 dialer map name should match Router 1's ppp chap hostname; otherwise, two B channels are established, one for each direction.

  Configurations

  Router 1

  !
  isdn switch-type basic-5ess
  !
  hostname r1
  !
  username r2 password 0 cisco

  ! -- hostname of other router and shared secret

  !
  interface BRI0/0
  ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
  no ip directed-broadcast
  encapsulation ppp
  dialer map ip 20.1.1.2 name r2 broadcast 5772222
  dialer-group 1
  isdn switch-type basic-5ess
  ppp authentication chap callin

  ! -- authentication on incoming calls only

  ppp chap hostname alias-r1

  ! -- alternate CHAP hostname

  !
  access-list 101 permit ip any any
  dialer-list 1 protocol ip list 101
  !


  Router 2

  !
  isdn switch-type basic-5ess
  !
  hostname r2
  !
  username alias-r1 password 0 cisco

  ! -- alternate CHAP hostname and shared secret
  ! -- The username must match the one in the ppp chap hostname command
  ! -- on the remote router

  !
  interface BRI0/0
  ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
  no ip directed-broadcast
  encapsulation ppp
  dialer map ip 20.1.1.1 name
  alias-r1 broadcast 5771111

  ! -- dialer map name matches alternate hostname "alias-r1"

  dialer-group 1
  isdn switch-type basic-5ess
  ppp authentication chap
  !
  access-list 101 permit ip any any
  dialer-list 1 protocol ip list 101
  !


  In this example, Router 1 initiates the call. Since Router 1 is configured with the ppp authentication chap callin command, it does not challenge the calling party, which is Router 2.

  When Router 2 receives the call, it challenges Router 1 for authentication. By default for this authentication, the hostname of the router is used to identify itself. If the ppp chap hostname name command is configured, a router uses the name in place of the hostname to identify itself. In this example, the challenge is labeled as it is coming from "r2."

  Router 1 receives Router 2's challenge and looks in its local database for username "r2."

  Router 1 finds the "r2" password, which is "cisco." Router 1 uses this password and the challenge from Router 2 as input parameters of the MD5 hash function. The hash value is generated.

  Router 1 sends the hash output value to Router 2. Here, since the ppp chap hostname command is configured as "alias-r1," the reply is labeled as coming from "alias-r1."

  Router 2 receives the reply and looks for the "alias-r1" username in its local database for the password.

  Router 2 finds that the password for "alias-r1" is "cisco." Router 2 uses the password and the challenge sent out earlier to Router 1 as input parameters for the MD5 hash function. The hash function generates a hash value.

  Router 2 compares the hash value it generated and the one it receives from Router 1.

  Since the input parameters (challenge and password) are identical, the hash value is same resulting in a successful authentication.""
  Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417

  Email : dangquangminh@vnpro.org

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Trung Tâm Tin Học VnPro
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel : (08) 35124257 (5 lines)
  Fax: (08) 35124314

  Home page: http://www.vnpro.vn
  Support Forum: http://www.vnpro.org
  - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
  - Phát hành sách chuyên môn
  - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
  - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

  Network channel: http://www.dancisco.com
  Blog: http://www.vnpro.org/blog

 5. #5
  tuaninbox Guest

  Default

  Theo em thấy thì nếu mình dùng callin trong lệnh ppp authentication chap thì router sẽ gởi username và password được configured bởi lệnh ppp chap hostname và ppp chap password đến remote router. Và local router sẽ không authenticate remote router. Cũng không cần phải cấu hình name trong lệnh dialer map.

  Đây là cấu hình bài lab em đã làm (2-way authentication). Router B là calling router.

  B# sh run
  ===================================omitted
  hostname B
  !
  username routera password 0 cisco
  !
  ip subnet-zero
  no ip domain-lookup
  !
  isdn switch-type basic-ni
  !
  interface Ethernet0
  ip address 192.168.216.1 255.255.255.0
  !
  interface BRI0
  ip address 192.168.16.3 255.255.255.0
  encapsulation ppp
  dialer map ip 192.168.16.1 8995201
  dialer-group 1
  isdn switch-type basic-ni
  isdn spid1 5401 8995401
  ppp authentication chap
  ppp chap hostname routerb
  !
  ip classless
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.16.1
  ip http server
  !
  dialer-list 1 protocol ip permit
  !
  ================================omitted  A# sh run
  ====================================omitted
  hostname A
  !
  username routerb password 0 cisco
  !
  ip subnet-zero
  no ip domain-lookup
  !
  isdn switch-type basic-ni
  !
  interface Ethernet0
  ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
  !
  interface BRI0
  ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
  encapsulation ppp
  dialer map ip 192.168.16.3 8995401
  dialer-group 1
  isdn switch-type basic-ni
  isdn spid1 5201 8995201
  ppp authentication chap
  ppp chap hostname routera
  !
  ip classless
  ip route 192.168.216.0 255.255.255.0 192.168.16.3
  ip http server
  !
  dialer-list 1 protocol ip permit
  !
  ==================================omitted

  ===========================================DEBUG OUTPUT
  A#
  0021: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
  A#
  0021: BR0:1 PPP: Treating connection as a callin
  0021: BR0:1 CHAP: Using alternate hostname routera
  0021: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 14 len 28 from "routera"
  0021: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 15 len 28 from "routerb"
  0021: BR0:1 CHAP: Waiting for peer to authenticate first
  0021: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 14 len 28 from "routerb"
  0021: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 14 len 4
  0021: BR0:1 CHAP: Processing saved Challenge, id 15
  0021: BR0:1 CHAP: Using alternate hostname routera
  0021: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 15 len 28 from "routera"
  0021: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 15 len 4
  A#
  0022: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state to up
  A#
  0027: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 8995401 routerb


  B#
  00:59 BR0 DDR: Dialing cause ip (s=192.168.216.2, d=192.168.0.1)
  00:59 BR0 DDR: Attempting to dial 8995201
  00:59 %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
  B#
  00:59 BR0:1 PPP: Treating connection as a callout
  00:59 BR0:1 CHAP: Using alternate hostname routerb
  00:59 BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 15 len 28 from "routerb"
  00:59 BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 14 len 28 from "routera"
  00:59 BR0:1 CHAP: Using alternate hostname routerb
  00:59 BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 14 len 28 from "routerb"
  00:59 BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 14 len 4
  00:59 BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 15 len 28 from "routera"
  00:59 BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 15 len 4
  00:59 BR0:1 DDR: Authenticated host routera with no matching dialer map
  00:59 BR0:1 DDR: dialer protocol up
  B#
  00:59 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state to up
  B#
  00:59 %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 8995201 routera

  =================================SHOW ISDN ACTIVE OUTPUT
  B#sh isdn active
  --------------------------------------------------------------------------------
  ISDN ACTIVE CALLS
  --------------------------------------------------------------------------------
  Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges
  Type Number Number Name Used Left Idle Units/Currency
  --------------------------------------------------------------------------------
  Out 8995201 routera 14 108 11 0
  --------------------------------------------------------------------------------
  B#

  A#sh isdn active
  --------------------------------------------------------------------------------
  ISDN ACTIVE CALLS
  --------------------------------------------------------------------------------
  Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges
  Type Number Number Name Used Left Idle Units/Currency
  --------------------------------------------------------------------------------
  In 8995401 ---N/A--- routerb 26 96 23
  --------------------------------------------------------------------------------

  ===========================================PING OUTPUT
  B#ping 192.168.0.2

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.2, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/36/44 ms
  B#

  A#ping 192.168.216.2

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.216.2, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/36 ms
  A#

 6. #6
  tuaninbox Guest

  Default

  Theo em thấy thì nếu mình dùng callin trong lệnh ppp authentication chap thì router sẽ gởi username và password được configured bởi lệnh ppp chap hostname và ppp chap password đến remote router. Và local router sẽ không authenticate remote router. Cũng không cần phải cấu hình name trong lệnh dialer map.

  Đây là cấu hình bài lab em đã làm (2-way authentication). Router B là calling router.

  B# sh run
  ===================================omitted
  hostname B
  !
  username routera password 0 cisco
  !
  ip subnet-zero
  no ip domain-lookup
  !
  isdn switch-type basic-ni
  !
  interface Ethernet0
  ip address 192.168.216.1 255.255.255.0
  !
  interface BRI0
  ip address 192.168.16.3 255.255.255.0
  encapsulation ppp
  dialer map ip 192.168.16.1 8995201
  dialer-group 1
  isdn switch-type basic-ni
  isdn spid1 5401 8995401
  ppp authentication chap
  ppp chap hostname routerb
  !
  ip classless
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.16.1
  ip http server
  !
  dialer-list 1 protocol ip permit
  !
  ================================omitted  A# sh run
  ====================================omitted
  hostname A
  !
  username routerb password 0 cisco
  !
  ip subnet-zero
  no ip domain-lookup
  !
  isdn switch-type basic-ni
  !
  interface Ethernet0
  ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
  !
  interface BRI0
  ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
  encapsulation ppp
  dialer map ip 192.168.16.3 8995401
  dialer-group 1
  isdn switch-type basic-ni
  isdn spid1 5201 8995201
  ppp authentication chap
  ppp chap hostname routera
  !
  ip classless
  ip route 192.168.216.0 255.255.255.0 192.168.16.3
  ip http server
  !
  dialer-list 1 protocol ip permit
  !
  ==================================omitted

  ===========================================DEBUG OUTPUT
  A#
  0021: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
  A#
  0021: BR0:1 PPP: Treating connection as a callin
  0021: BR0:1 CHAP: Using alternate hostname routera
  0021: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 14 len 28 from "routera"
  0021: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 15 len 28 from "routerb"
  0021: BR0:1 CHAP: Waiting for peer to authenticate first
  0021: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 14 len 28 from "routerb"
  0021: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 14 len 4
  0021: BR0:1 CHAP: Processing saved Challenge, id 15
  0021: BR0:1 CHAP: Using alternate hostname routera
  0021: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 15 len 28 from "routera"
  0021: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 15 len 4
  A#
  0022: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state to up
  A#
  0027: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 8995401 routerb


  B#
  00:59 BR0 DDR: Dialing cause ip (s=192.168.216.2, d=192.168.0.1)
  00:59 BR0 DDR: Attempting to dial 8995201
  00:59 %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
  B#
  00:59 BR0:1 PPP: Treating connection as a callout
  00:59 BR0:1 CHAP: Using alternate hostname routerb
  00:59 BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 15 len 28 from "routerb"
  00:59 BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 14 len 28 from "routera"
  00:59 BR0:1 CHAP: Using alternate hostname routerb
  00:59 BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 14 len 28 from "routerb"
  00:59 BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 14 len 4
  00:59 BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 15 len 28 from "routera"
  00:59 BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 15 len 4
  00:59 BR0:1 DDR: Authenticated host routera with no matching dialer map
  00:59 BR0:1 DDR: dialer protocol up
  B#
  00:59 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state to up
  B#
  00:59 %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 8995201 routera

  =================================SHOW ISDN ACTIVE OUTPUT
  B#sh isdn active
  --------------------------------------------------------------------------------
  ISDN ACTIVE CALLS
  --------------------------------------------------------------------------------
  Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges
  Type Number Number Name Used Left Idle Units/Currency
  --------------------------------------------------------------------------------
  Out 8995201 routera 14 108 11 0
  --------------------------------------------------------------------------------
  B#

  A#sh isdn active
  --------------------------------------------------------------------------------
  ISDN ACTIVE CALLS
  --------------------------------------------------------------------------------
  Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges
  Type Number Number Name Used Left Idle Units/Currency
  --------------------------------------------------------------------------------
  In 8995401 ---N/A--- routerb 26 96 23
  --------------------------------------------------------------------------------

  ===========================================PING OUTPUT
  B#ping 192.168.0.2

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.2, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/36/44 ms
  B#

  A#ping 192.168.216.2

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.216.2, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/36 ms
  A#

 7. #7
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  HCMC
  Posts
  4,057

  Default

  ok,

  thật ra, option name trong dialer map có vẻ chẳng để làm gì cả.

  rất nhiều người đã có phát hiện giống tuaninbox. họ kết luận "option name in dialer map command has nothing to do with PPP authentication".

  ý kiến chủ quan của mình là "option name này có thể dùng trong những task khác, đòi hỏi dùng hostname. ví dụ như telnet...

  best wishes,
  Minh
  Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417

  Email : dangquangminh@vnpro.org

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Trung Tâm Tin Học VnPro
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel : (08) 35124257 (5 lines)
  Fax: (08) 35124314

  Home page: http://www.vnpro.vn
  Support Forum: http://www.vnpro.org
  - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
  - Phát hành sách chuyên môn
  - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
  - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

  Network channel: http://www.dancisco.com
  Blog: http://www.vnpro.org/blog

 8. #8
  phuchvt Guest

  Default Re: lệnh dialer map

  Hi all,
  thật ra mình không nghĩ như các bạn.
  name trong dialer map có công dụng đấy.

  Các ví dụ của các bạn chỉ cho 2 site và vô tình nó match.
  Trong trường hợp nhiều site thì có 2 trường hợp:
  1/ Dùng legacy dialer: phải dùng name trong dialer map để phân biệt cho từng peer.
  2/ Dùng Virtual Dialer: do có các interface dialer riêng cho từng peer nên không cần dialer map và remote username (hostname) có thể khai báo trong ppp chap hostname.

  Ý kiến các bạn thế nào?
  phuchvt

 9. #9
  Join Date
  May 2003
  Location
  Ho Chi Minh city
  Posts
  771

  Default

  vậy là option name sẽ được dùng trong dialer profile, để phân biệt profile này với profile khác.

  đối với dial, theo em hiểu có hai cách:

  -legacy dialer: kiểu cũ. trong cách này mình sẽ cấu hình trên các legacy interface. Nói cách khác mình cấu hình các thông số trong interface br0/0 hoặc interface async.

  - dùng dialer profile: mình sẽ tạo các virtual-profile cho các destination khác nhau. Khi đó một lgacy interface sẽ có thể dùng nhiều profile để gọi đi.

  theo ý kiến anh phuchvt thì name chỉ dùng trong trường hợp 2 thôi, có phải vậy không anh?

  cám ơn các anh,

 10. #10
  phuchvt Guest

  Default

  Hi,
  Đúng rồi, họ thiết kế lệnh đó là để dùng cho dialer profile (mình dùng sai từ - thông cảm nha, không nhớ hết được) mặc dù cũng có thể dùng cho legacy dialer trong trường hợp đặt biệt như trên. Nhưng tổng quát là không được vì như bạn thấy đấy mổi dialer map phải có một name riêng.
  Mặc dù trường hợp trên dùng được nhưng mình nghĩ chúng ta không nên dùng như vậy vì nó không chuẩn.

  Cheers,

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

 1. TAÌ LIỆU CƠ BẢN VỀ ROUTER BẰNG TIẾNG VIỆT !
  By hugo in forum ICND 1 - Basic Router/Switch Config
  Replies: 55
  Last Post: 16-09-2010, 01:16 AM
 2. Replies: 12
  Last Post: 08-04-2010, 09:01 PM
 3. Chạy các lệnh từ xa trên router của Cisco từ máy tính
  By tranmyphuc in forum ICND 1 - Basic Router/Switch Config
  Replies: 0
  Last Post: 07-04-2008, 12:58 PM
 4. Replies: 0
  Last Post: 26-01-2005, 07:52 PM
 5. Replies: 0
  Last Post: 09-03-2004, 10:25 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •