Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 50

Thread: VTP (VLAN Trunking Protocol)

 1. #11

  Default

  Chào !!
  Mình post mô hình các bạn xem có được không nhé


  Phân hoạch IP như sau:

  192.168.1.0/26 ----- VLAN 5
  192.168.1.64/26 ----- VLAN 4
  192.168.1.128/27 ----- VLAN 3
  192.168.1.160/27 ----- VLAN 2

  192.168.1.192/28 ------ 1 host cho F0/1 RT01 và 2 host cho 2 VLAN 1 trên 2 SW
  192.168.1.208/28 ------ 1 host cho RT01 và 1 host cho IP Server

 2. #12

  Default

  Quote Originally Posted by tranmyphuc1988 View Post
  Chào bạn, đây là ý tưởng và cách cấu hình thì cũng tương tự với một vài câu lệnh đơn giản.
  Bạn thử cấu hình, nếu có khó khăn gì có thể post lên để chúng ta cùng thảo luận.

  Thanks 1!!

  Chúc bạn vui !!!
  Do mình rất quan tâm đến vấn đề này nhưng chưa rõ lắm về cấu hình. Mong bạn chỉ mình cách cấu hình như thế nào để có 1 sự định hướng. Thanks!

 3. #13
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  hcmC
  Posts
  3,254

  Cool

  Chào !!!
  bạn tham khảo tại đây :http://www.vnpro.org/forum/showthread.php?t=15032
  Và slide VTP (file đính kèm)

  Thêm 1 bài nữa :
  Bài Viết VTP Mode
  Tác giả Nguyễn Anh Hào
  VTP Revison Number, VTP Password, VTP Domain
  I/ Tổng quan về các VTP revision number
  Tác dụng của VTP là duy trì cấu hình của VLAN ,và đồng nhất trên toàn Network .VTP là protocol thông tin ,nó sử dụng frame trunk layer 2 để quản lý sự cộng vào hay xoá đi ,đặt tên lại các VLÁN trên toàn bộ Network từ 1 Switch trung tâm được đặt trong Server mode . VTP hoạt động chủ yếu là đồng nhất các thông tin VLAN trong 1 vùng VTP domain.Nó giảm đi sự cấu hình giống nhau trong các Switch.
  Bài lab sau đây sẽ miêu tả các đặc tính của Revision number ,vtp password ,vtp domain .
  Chúng ta chỉ cần dùng 2 thiết bị Cisco 2950 để làm được bài lab này .
  Cấu hình đầu tiên ở bài lab này là sẽ cấu hình 2 Switch trên cùng 1 domain , sau đó cấu hình vtp password 2 bên khác nhau . Như vậy mặc dầu cổng trunk đã chạy . Nhưng 2 Switch vẫn chưa thấy được nhau . Chúng ta sẽ cấu hình lần lượt các Vlan 2,3 trên Switch1 và vlan 4 trên Switch2 . Sau khi cấu hình 2 trên . Chúng ta theo dõi Switch có số revision number cao hơn và sau đó cấu hình lại vtp password cho đúng , lúc này Switch có số revision number cao hơn sẽ update các vlan cho switch còn lại .
  II/ Cấu hình
  Switch1#show run
  Building configuration...

  Current configuration:
  !
  version 12.0
  no service pad
  service timestamps debug uptime
  service timestamps log uptime
  no service password-encryption
  !
  hostname Switch1
  !
  ip subnet-zero
  !
  interface FastEthernet0/1
  shutdown
  encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  !
  interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 2
  !
  interface FastEthernet0/3
  switchport access vlan 3
  !
  interface FastEthernet0/4
  !
  interface FastEthernet0/5
  !
  interface FastEthernet0/6
  !
  interface FastEthernet0/7
  !
  interface FastEthernet0/8
  !
  interface FastEthernet0/9
  !
  interface FastEthernet0/10
  !
  interface FastEthernet0/11
  !
  interface FastEthernet0/12
  !
  interface VLAN1
  no ip directed-broadcast
  no ip route-cache
  !
  !
  line con 0
  transport input none
  stopbits 1
  line vty 5 15
  !
  end
  switch2#show run
  Building configuration...

  Current configuration : 1431 bytes
  !
  version 12.1
  no service pad
  service timestamps debug uptime
  service timestamps log uptime
  no service password-encryption
  !
  hostname switch2
  !
  !
  ip subnet-zero
  !
  spanning-tree extend system-id
  !
  !
  interface FastEthernet0/1
  switchport mode trunk
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/2
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/3
  no ip address

  !
  interface FastEthernet0/4
  switchport access vlan 4
  switchport mode access
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/5
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/6
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/7
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/8
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/9
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/10
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/11
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/12
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/13
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/14
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/15
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/16
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/17
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/18
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/19
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/20
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/21
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/22
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/23
  no ip address
  !
  interface FastEthernet0/24
  no ip address
  !
  interface Vlan1
  no ip address
  no ip route-cache
  shutdown
  !
  ip http server
  !

  line con 0
  line vty 5 15
  !
  end
  Các bước cấu hình :
  Bước 1 : cấu hình cho vtp domain name , vtp password
  Cấu hình dành cho Switch1
  Switch1#vlan data
  Switch1(vlan)#vtp domain vnpro
  Switch1(vlan)#vtp password vnpro
  Cấu hình dành cho Switch2
  Switch2#vlan data
  Switch2(vlan)#vtp domain vnpro
  Switch2(vlan)#vtp password vnpro1
  Bước 2 : cấu hình trunk
  Ta thấy 2 vtp password của 2 Switch khác nhau . Vì vậy nếu như ta cấu hình trunk ở cả 2 đầu switch thì đường trunk cũng không chạy .Các Vlan sẽ không trao đổi thông tin cho nhau được .
  switch2(config)#int fa0/1
  switch2(config-if)#switchport mode trunk
  switch2(config-if)#switchport mode trunk

  Do các Switch 2900 series hoạt động encapsulation dot1q ,nên ta không cần phải đánh lệnh switchport trunk encapsulation dot1q.
  Bước 3: Ta cấu hình các vlan ở 2 đầu switch , ở đay ta có thể dùng 2 cách :
  1/Cấu hình trong vlan database ( vlan number name)
  2/Cấu hình trong interface (switchport access vlan number )
  Thường thì cách 2 phổ biến hơn cách 1 :
  switch2(config-if)#switchport mode access
  switch2(config-if)#switchport access vlan 4
  % Access VLAN does not exist. Creating vlan 4
  switch1(config-if)#switchport mode access
  switch1(config-if)#switchport access vlan 2
  % Access VLAN does not exist. Creating vlan 2
  switch1(config-if)#switchport mode access
  switch1(config-if)#switchport access vlan 3
  % Access VLAN does not exist. Creating vlan 3
  Bứơc 4: Chúng ta có thể xem các thông tin Vlan , và Vtp bằng các lệnh : show vtp status , show vlan brief
  switch2#show vtp status
  VTP Version : 2
  Configuration Revision : 1
  Maximum VLANs supported locally : 64
  Number of existing VLANs : 6
  VTP Operating Mode : Server
  VTP Domain Name : vnpro
  VTP Pruning Mode : Disabled
  VTP V2 Mode : Disabled
  VTP Traps Generation : Disabled
  MD5 digest : 0x36 0x49 0xE4 0xF2 0xAE 0x7E 0x61 0xF2
  Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:02:46
  Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
  Switch1#show vtp status
  VTP Version : 2
  Configuration Revision : 2
  Maximum VLANs supported locally : 68
  Number of existing VLANs : 7
  VTP Operating Mode : Server
  VTP Domain Name : vnpro
  VTP Pruning Mode : Disabled
  VTP V2 Mode : Disabled
  VTP Traps Generation : Disabled
  MD5 digest : 0x0D 0x70 0x99 0x70 0x5D 0x07 0x9C 0xAB
  Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:14:24
  switch2#show vlan

  VLAN Name Status Ports
  ---- -------------------------------- --------- -------------------------------
  1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6
  Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
  Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
  Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
  Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
  Fa0/23, Fa0/24
  4 VLAN0004 active Fa0/4
  1002 fddi-default active
  1003 token-ring-default active
  1004 fddinet-default active
  1005 trnet-default active
  Switch1#show vlan
  VLAN Name Status Ports
  ---- -------------------------------- --------- -------------------------------
  1 default active Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,
  Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11,
  Fa0/12
  2 VLAN0002 active Fa0/2
  3 VLAN0003 active Fa0/3
  1002 fddi-default active
  1003 token-ring-default active
  1004 fddinet-default active
  1005 trnet-default active
  Như vậy các switch1 có số revision number cao hơn . Như vậy khi đường trunk hoạt động switch1 sẽ update vlan 2 ,3 cho switch 2 , và vlan 4 ở switch2 sẽ biết mất . Như vậy chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của vtp password , nó chống các switch lạ khi cắm vào mạng sẽ gây ra sự xáo trộn các vlan . Bây giờ ta cấu hình vtp password vnpro và bật debug sw-vlan
  Vtp event

  switch2#debug sw-vlan vtp event
  vtp events debugging is on
  switch2(vlan)#vtp pass vnpro
  Setting device VLAN database password to vnpro.
  switch2(vlan)#apply
  APPLY completed.
  Bây giờ ta xem quá trình biết đổi khi config các câu lệnh này .
  switch2#
  00:07 VTP LOG RUNTIME: Transmit vtp summary, domain vnpro, rev 1, followers 0
  MD5 digest calculated = 36 49 E4 F2 AE 7E 61 F2 7D 60 00 2D 22 36 66 1E
  00:07 VTP LOG RUNTIME: Summary packet received, domain = vnpro, rev = 2, followers = 0
  00:07 VTP LOG RUNTIME: Summary packet rev 2 greater than domain vnpro rev 1
  00:07 VTP LOG RUNTIME: Domain vnpro currently not in updating state
  00:07 VTP LOG RUNTIME: Summary packet with followers field zero
  00:07 VTP LOG RUNTIME: Transmit vtp request, domain vnpro, start value 0
  00:07 VTP LOG RUNTIME: Summary packet received, domain = vnpro, rev = 2, followers = 1
  00:07 VTP LOG RUNTIME: Summary packet rev 2 greater than domain vnpro rev 1
  00:07 VTP LOG RUNTIME: Domain vnpro currently not in updating state
  00:07 VTP LOG RUNTIME: Subset packet received, domain = vnpro, rev = 2, seq = 1, length = 272
  00:07 VTP LOG RUNTIME: Transmit vtp summary, domain vnpro, rev 2, followers 1
  MD5 digest calculated = 0D 70 99 70 5D 07 9C AB C8 B9 1D 31 DF EB A7 76
  00:12 VTP LOG RUNTIME: Transmit vtp summary, domain vnpro, rev 2, followers 0
  MD5 digest calculated = 0D 70 99 70 5D 07 9C AB C8 B9 1D 31 DF EB A7 76
  00:18:03: VTP LOG RUNTIME: Summary packet received, domain = vnpro, rev = 2, fol
  lowers = 0
  00:18:03: VTP LOG RUNTIME: Summary packet rev 2 equal to domain vnpro rev 2
  Bây giờ chúng ta xem lại các vlan của Switch2 ,Switch có revision number bé hơn .
  switch2#show vtp vlan

  VLAN Name Status Ports
  ---- -------------------------------- --------- -------------------------------
  1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6
  Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
  Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
  Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
  Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
  Fa0/23, Fa0/24
  2 VLAN0002 active
  3 VLAN0003 active
  Như vậy Vlan 4 không còn Switch2 , lúc này ta dùng lệnh show vtp status .
  switch2#show vtp status
  VTP Version : 2
  Configuration Revision : 2
  Maximum VLANs supported locally : 64
  Number of existing VLANs : 7
  VTP Operating Mode : Server
  VTP Domain Name : vnpro
  VTP Pruning Mode : Disabled
  VTP V2 Mode : Disabled
  VTP Traps Generation : Disabled
  MD5 digest : 0x36 0x49 0xE4 0xF2 0xAE 0x7E 0x61 0xF2
  Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:02:46
  Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
  Ta thấy số revision number lúc này của Switch 2 bằng 2 ,bằng với số của Switch1 .
  Quote Originally Posted by kimlong View Post
  2.1 Nguồn gốc VTP

  VTP được thiết lập để giải quyết các vấn đề nằm bên trong hoạt động của môi trường mạng chuyển mạch VLAN.
  Ví dụ: Một domain mà có các kết nối switch hỗ trợ bởi các VLAN. Để thiết lập và duy trì kết nối bên trong VLAN, mỗi VLAN phải được cấu hình trên cổng của switch.
  Khi phát triển mạng và các switch được thêm vào mạng, mỗi switch mới phải được cấu hình với các thông tin của VLAN trước đó. Một kết nối đơn không đúng VLAN ẩn chứa 2 vấn đề:
  · Các kết nối chồng chéo lên nhau do cấu hình VLAN không đúng
  · Các cấu hình không đúng giữa các môi trường truyền khác nhau như là: Ethernet và FDDI.
  Với VTP, cấu hình VLAN được duy trì dễ dàng bằng Admin domain. Thêm nữa, VTP làm giảm phức tạp của việc quản lý VLAN.

  2.2 Khái niệm VTP

  Vai trò của VTP là duy trì cấu hình VLAN thông qua admin domain của mạng. VTP là một giao thức lớp 2 sử dụng các Trunk Frame để quản lý việc thêm bớt, xoá và đổi tên các VLAN trên một domain. Thêm nữa, VTP cho phép tập trung các thay đổi tới tất cả các switch trong mạng.

  Thông điệp VTP được dóng gói trong một chi\uẩn CISCO là giao thức ISL hoặc IEEE 802.1q và sau đó đi qua các liên kết Trunk tới thiết bị khác.

  2.3 Lợi ích của VTP

  VTP có thể bị cấu hình không đúng, khi sự thay đổi được tạo ra. Các cấu hình không đúng có thể tổng hợp trong trường hợp thốg kê các vi phạm nguyên tắc bảo mật. Bởi vì các kết nối của VLAN bị chồng chéo khi các VLAn bị đặt trùng tên. Các cấu hình không đúng này có thể bị cắt kết nối khi chúng được ánh xạ từ một kiểu LAN tới một kiểu LAN khác. VTP cung cấp các lợi ích sau:
  · Cấu hình đúng các VLAN qua mạng
  · Hệ thống ánh xạ cho phép 1 VLAn được trunk qua các môi trường truyền hỗn hợp. Giống như ánh xạ các VLAN Ethernet tới đường cáp trục tốc độ cao như ATM, LANE hoặc FDDI.
  · Theo dõi chính xác và kiểm tra VLAN
  · Báo cáo động về việc thêm vào các VLAN
  · Dễ dàng cấu hình khi thêm mới VLAN
  Trước khi thiết lập các VLAN trên switch, ta phải setup một management domain trong phạm vi những thứ mà ta có thể kiểm tra các VLAN trong mạng. Các switch trong cùng một management domain chia sẻ thông tin VLAN với các VLAN khác và một switch có thể tham gia vào chỉ một VTP management domain. Các switch ở domain khác không chia sẻ thông tin VTP.
  Các switch sử dụng giao thức VTP thì trên mỗi cổng trunk của nó có:
  · Management domain
  · Số cấu hình
  · Biết được VLAN và các thông số cụ thể
  2.4 VTP domain
  Một VTP domain được tạo ra từ một hay nhiều các thiết bị đa kết nối để chia sẻ trên cùng một tên VTP domain. Mỗi switch chỉ có thể có một VTP domain. Khi một thông điệp VTP truyền tới các switch trong mạng, thì tên domain phải chính xác để thông tin truyền qua.
  Đóng gói TVP với ISL Frame:

  VTP header có nhiều kiểu trên một thông điẹp VTP, có 4 kiểu thường được tìm thấy trên tất cả các thông điệp VTP:
  · Phiên bản giao thức VTP – 1 hoặc 2
  · Kiểu thông điệp VTP – 1 trong 4 kiểu
  · Độ dài tên của management domain
  · Tên mamagement domain

  2.5 Các chế độ VTP

  Hoạt động chuyển mạch VTP hoạt động trên một trong ba chế độ sau:
  · Server
  · Client
  · Transparent

  2.5.1 VTP Server (Chế độ mặc định)

  Nếu một switch được cấu hình ở chế độ server, thì switch đó có thể khởi tạo, thay đổi và xoá các VLAN. VTP server ghi thông tin cấu hình VLAN trong NVRAM. VTP server gửi các thông điệp VTP qua tất cả các cổng Trunk.
  Các VTP server quảng bá cấu hình VLAN tới các switch trên cùng một VTP domain và đồng bộ cấu hình VLAN tới các switch khác dựa trên các quảng cáo nhận được qua đường Trunk.. Đây là chế độ mặc định trên switch.

  2.5.2 VTP Client

  Một switch được cấu hình ở chế độ VTP Client không thể khởi tạo, sửa chữa hoặc xoá thông tin VLAN. Thêm nữa, Client không thể lưu thông tin VLAN. Chế độ này có ích cho các switch không đủ bộ nhớ để lưu trữ bảng thông tin VLAN lớn. VTP Client sử lý các thay đổi VLAN giống như server, nó cũng gửi các thông điệp qua các cổng Trunk.

  2.5.3 Chế độ VTP trong suốt (Transparent)

  Các switch cấu hình ở chế độ Transparent không tham gia vào VTP. Một VTP Transparent switch không quản bá cấu hình VLAN của nó và không đồng bộ các cấu hình VLAN của nó dựa trên các quảng cáo nhận được. Chúng chuyển tiếp các quảng cáo VTP nhận được trên các cổng Trunk nhưng bỏ qua các thông tin bên trong thông điệp. Một Transparent switch không thay đổi database của nó, khi các switch nhận các thông tin cập nhật cũng gửi một bản cập nhật chỉ ra sự thay đổi trạng thái VLAN. Trừ khi chuyển tiếp một quảng cáo VTP, VTP bị vô hiệu hoá trên switch được cấu hình ở chế độ Transparent.

  2.6 Cấu hình VTP

  Cấu hình phiên bản VTP
  Switch_A# vlan database
  Switch_A(vlan)# vtp v2-mode
  Cấu hình VTP domain
  Switch_A(vlan)# vtp domain Cisco
  Cấu hình chế độ VTP
  Switch_A(vlan)# vtp [client|server|transparent]
  Lệnh xem cấu hình VTP
  Switch_A# show vtp status
  Chúc bạn vui !!!
  Attached Files Attached Files
  Trần Mỹ Phúc
  tranmyphuc@hotmail.com
  Hãy add nick để có thông tin đề thi mới nhất :tranmyphuc (Hỗ trợ tối đa cho các bạn tự học)

  Cisco Certs : CCNP (Passed TSHOOT 1000/1000)

  Juniper Certs :
  JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
  INSTRUCTORS (No Fee) : CISCO (Professional) , JUNIPER (Professional) , Microsoft ...

  [version 4.0] Ôn tập CCNA 4. #14

  Default

  - cho em hỏi 1 tí: 2 nhân viên kế toán ở sw2 muôn nằm trong Vlan 4 của Switch 1 thì tại switch 1 ta phải cấu hinh như thế nào ? Giả sử 2 kế toán ở Sw2 lả port f0/2 và f 0/3 thì làm sao để ta đưa 2 port này vào Vlan 4 mà ta đứng tại sw1 để cấu hình. Vì em muốn các nhân viên kế toán phải liên lạc được với nhau để lấy tài liệu của nhau.
  - Tại sw1 khi ta tạo Vlan5 thì card mạng ta phải add vào cho Vlan5 là card của đường trunk đúng ko anh ?
  Mong anh hồi âm.
  Last edited by Vuongdtvt2; 07-05-2010 at 05:32 PM.

 5. #15

  Default

  Quote Originally Posted by Vuongdtvt2 View Post
  cho em hỏi 1 tí: 2 nhân viên kế toán ở sw2 muôn nằm trong Vlan 4 của Switch 1 thì tại switch 1 ta phải cấu hinh như thế nào ? Giả sử 2 kế toán ở Sw2 lả port f0/2 và f 0/3 thì làm sao để ta đưa 2 port này vào Vlan 4 mà ta đứng tại sw1 để cấu hình. Vì em muốn các nhân viên kế toán phải liên lạc được với nhau để lấy tài liệu của nhau.
  Theo mình biết thì thế này bạn à.
  VTP chỉ là chia sẻ các thông tin về các VLAN với nhau. Giả sử trong trường hợp của bạn nói Sw1 đóng vai trò vtp server, Sw2 đóng vai trò vtp client, thì khi cấu hình xong vtp, ở Sw1 có tạo ra VLAN 4 thì trong cơ sở dữ liệu về VLAN của sw2 cũng có VLAN 4 giống hệt như ở Sw1 tạo ra, như vậy thay vì bạn phải tạo cơ sở dữ liệu về VLAN cho từng SW thì bạn chỉ cần tạo ở một cái và thông tin sẽ được nhân bản ra các SW còn lại, việc này đảm bảo cho bạn sự đồng bộ về VLAN giữa các SW. Đó là tác dụng của VTP. Còn ở SW1 mà cấu hình 2port của Sw2 vô VLAN 4 thì mình chưa từng nghe tới, Nếu muốn làm như vậy thì bạn phải qua trực tiếp qua Sw2 và vô 2 interface f0/2 và f0/3 gõ lệnh: Switchport access vlan 4

 6. #16

  Default

  Quote Originally Posted by phongcnttbk View Post
  Theo mình biết thì thế này bạn à.
  VTP chỉ là chia sẻ các thông tin về các VLAN với nhau. Giả sử trong trường hợp của bạn nói Sw1 đóng vai trò vtp server, Sw2 đóng vai trò vtp client, thì khi cấu hình xong vtp, ở Sw1 có tạo ra VLAN 4 thì trong cơ sở dữ liệu về VLAN của sw2 cũng có VLAN 4 giống hệt như ở Sw1 tạo ra, như vậy thay vì bạn phải tạo cơ sở dữ liệu về VLAN cho từng SW thì bạn chỉ cần tạo ở một cái và thông tin sẽ được nhân bản ra các SW còn lại, việc này đảm bảo cho bạn sự đồng bộ về VLAN giữa các SW. Đó là tác dụng của VTP. Còn ở SW1 mà cấu hình 2port của Sw2 vô VLAN 4 thì mình chưa từng nghe tới, Nếu muốn làm như vậy thì bạn phải qua trực tiếp qua Sw2 và vô 2 interface f0/2 và f0/3 gõ lệnh: Switchport access vlan 4
  khi sw1 tạo Vlan5 thì sw2 cũng có Vlan5 giống hệt như trên sw1 hả bạn ? Vậy trên đường port 12 ta phải cấu hình trunk giữa 2 sw phải ko bạn ? và khi add port cho Vlan 5 thì mình add port 12 đúng ko ? (Mình cấu hình trong bài lab giống như mình nói ở trên nhưng khi mình gõ lệnh sh vlan ở switch 2 mình ko thấy gì cả ?) ko biết mình cấu hinh sai chỗ nào nữa ?
  Last edited by Vuongdtvt2; 07-05-2010 at 07:22 PM.

 7. #17

  Default

  Bạn chưa hiểu rõ về VTP lắm. khi cấu hình vtp thì 2 port dùng để nối 2 switch phải cấu hình trunk port, trong trường hợp của bạn bạn cấu hình port 12 là trunk portk rồi thì tức là port đó thuộc mode trunk,nhưng bạn lại add port 12 vào vlan 5 thì nó lại là mode access, cái này hơi mâu thuẫn, vì một port thuộc mode trunk nó sẽ thuộc về tất cả các vlan, trong trường hợp này bạn đừng add port 12 vô vlan 5.

 8. #18

  Default

  Vậy Vlan 5 bạn phải tạo như thế nào , bạn có thể hướng dẫn cho mình được ko ? Và add port vào Vlan 5 như thế nào ? Và làm sao mình add cho Vlan 5 9 port ? Hy vọng bạn hướng dẫn cho mình để mình hiểu rõ hơn

 9. #19

  Default

  Giờ thế này nha, giả sử bạn có 2 Switch là SW1 và SW2, 2 switch được nối với nhau qua port 12 của mỗi switch, như vậy port 12 trên SW1 và port 12 trên SW2 phải được cấu hình mode trunk. Sau đó ta cấu hình vtp giả sử SW1 đóng vai trò vtp server, SW2 đóng vai trò vtp client. Tiếp theo trên SW1 ta tạo 2 vlan là Vlan 4 có tên Sales, Vlan 5 có tên accounting thì khi show vlan ở cả 2 switch ta đều thấy có 2 vlan Sales và Accounting. Tiếp theo giả sử ta gán từ port 1 - port 9 của SW2 vào vlan 5. Trình tự các bước tôi sẽ làm trên giả lập packet tracer 5.3 như sau:
  Trên SW1:
  Switch>en
  Switch#conf t
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  Switch(config)#hostname SW1
  SW1(config)#int f 0/12
  SW1(config-if)#switchport mode trunk

  SW1(config-if)#
  %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/12, changed state to down

  %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/12, changed state to up

  SW1(config-if)#exit
  SW1(config)#vtp mode server
  Device mode already VTP SERVER.
  SW1(config)#vtp domain abc
  Changing VTP domain name from NULL to abc
  SW1(config)#vlan 4
  SW1(config-vlan)#name Sales
  SW1(config-vlan)#exit
  SW1(config)#vlan 5
  SW1(config-vlan)#name Accounting
  SW1(config-vlan)#end
  SW1#
  %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  sh vlan

  VLAN Name Status Ports
  ---- -------------------------------- --------- -------------------------------
  1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
  Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
  Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/13
  Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
  Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
  Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1
  Gig1/2
  4 Sales active
  5 Accounting active
  1002 fddi-default act/unsup
  1003 token-ring-default act/unsup
  1004 fddinet-default act/unsup
  1005 trnet-default act/unsup

  Trên SW2:
  Switch>en
  Switch#conf t
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  Switch(config)#hostname SW2
  SW2(config)#int f 0/12
  SW2(config-if)#switchport mode trunk
  SW2(config-if)#exit
  SW2(config)#vtp mode client
  Setting device to VTP CLIENT mode.
  SW2(config)#vtp domain abc
  Domain name already set to abc.
  SW2(config)#exit

  %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  SW2#sh vlan

  VLAN Name Status Ports
  ---- -------------------------------- --------- -------------------------------
  1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
  Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
  Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/13
  Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
  Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
  Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1
  Gig1/2
  4 Sales active
  5 Accounting active
  1002 fddi-default act/unsup
  1003 token-ring-default act/unsup
  1004 fddinet-default act/unsup
  1005 trnet-default act/unsup

  SW2#conf t
  SW2(config)#int range f0/1-9
  SW2(config-if-range)#switchport mode access
  SW2(config-if-range)#switchport access vlan 5
  SW2(config-if-range)#end

  %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  SW2#sh vlan

  VLAN Name Status Ports
  ---- -------------------------------- --------- -------------------------------
  1 default active Fa0/10, Fa0/11, Fa0/13, Fa0/14
  Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
  Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
  Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1, Gig1/2
  4 Sales active
  5 Accounting active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
  Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
  Fa0/9
  1002 fddi-default act/unsup
  1003 token-ring-default act/unsup
  1004 fddinet-default act/unsup
  1005 trnet-default act/unsup

  Đây là link file tôi đã làm demo cho bạn, nhớ là máy bạn phải cài packet tracer 5.3 nha.
  http://www.mediafire.com/?n2tjngmzmtj
  Last edited by phongcnttbk; 07-05-2010 at 10:35 PM.

 10. #20

  Default

  thanks , từ chiều đến giờ em cấu hình khác anh chỉ 1 chỗ là em tạo Vlan trong Vlan database còn anh tạo trong global mode ? vay 2 chỗ này khác nhau chỗ nào mà em lại cấu hình ko chạy ? Cảm ơn anh vì sự nhiệt tình và qua cách thích của anh làm em hieu nhiều vể VTP

Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast

Similar Threads

 1. Gán IP từ DHCP cho VLan mà không dùng Gateway???
  By hiepsithong in forum SWITCH / BCMSN
  Replies: 15
  Last Post: 16-05-2012, 03:51 PM
 2. CCNP Switching: Lab về dot1q Tunneling (rất dài)
  By dangquangminh in forum SWITCH / BCMSN
  Replies: 9
  Last Post: 21-06-2011, 05:25 AM
 3. cách chia VLAN trên switch và cách config nó như thế nào
  By quoctrang in forum ICND 2 - Lan Switching
  Replies: 158
  Last Post: 09-06-2009, 11:17 PM
 4. Lab 1-1: Cấu hình switch cơ bản
  By admin in forum CCNP LabPro - CCNP Switching
  Replies: 6
  Last Post: 25-02-2009, 03:35 PM
 5. Hoi ve Gopher
  By hvviet2000 in forum Microsoft
  Replies: 2
  Last Post: 17-12-2003, 01:12 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •