Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 41 to 48 of 48

Thread: Lab ISCW: Cấu hình load balancing dùng hai line adsl.

 1. #41

  Default

  trong trường hợp này, nếu 2 ISP co 2 DNS khác nhau và các DNS này filter lẫn nhau, nghĩa là ISP nào sài DNS của nó, thì phải dùng 1 DNS chung nào đó, mình hỏi thêm, trong trường hợp này có cách nào sài 2 DNS của 2 ISP trên kô ?

 2. #42

  Default

  Mình có vấn đề nan giải gần giống như tình huống của
  Quote Originally Posted by mon_hy View Post
  Em có một vấn đề này muốn tham khảo ý kiến các Pác:
  Em làm trong một phòng của công ty, hiện nay trên tổng đã có đường kết nối internet leased line ADSL, họ phân cho bọn em dải địa chỉ cục bộ và gateway 172.16.x.1 để kết nối ra Internet. Phòng em mới thuê bao thêm một đường ADSL và đang sài con Linksys Cisco ADSL modem. Em đang có 2 con ROuter 2600 series Bây giờ Ông trưởng phòng muốn sử dụng loadbalacing trên 2 đường kết nối (1 là ADSL của phòng và 1 là của Tổng qua đường 172.16.x.1). Các huynh cho biết Em sẽ phải bắt đầu từ đâu và liệu với các thiết bị đó Em có thể đáp ứng được nó hay không? Cám ơn sự chỉ giáo của các PÁC
  Toàn bộ mạng công ty mình nối với 1 multilayer switch 4503, 4503 nối với Tổng cty bằng cáp quang qua port channel (2 port 1Gbps), lâu nay vẫn sài chung Internet của Tổng cty qua đường cáp quang này (Tổng cty có 10 line adsl và 1 leaseline), bây giờ Công ty phải dùng adsl riêng ko sài chung được nữa. Cái khó là tuy dùng adsl riêng để sài internet nhưng phải duy trì kết nối với Tổng cty qua cáp quang vì web server vẫn dùng leaseline của Tổng cty và Video conferance giữa cty mình với Tổng Cty, mình có mấy vấn đề cần xử lý:
  - Để vừa dùng được adsl riêng (internet) của cty vừa dùng cáp quang (web server và video conference) thì cấu hình trên 4503 như thế nào?
  - Để dùng adsl riêng của cty mình đã sử dụng pfsense load balancing 3 adsl theo tài liệu http://www.vnpro.org/forum/showpost....86&postcount=8 : nếu cắm PC trực tiếp vào LAN của pfsense thì sài Internet OK, nhưng nếu nối vào 1 port của 4503 thì các máy tính đều ko sài được Internet (tất nhiên lúc này mình đã tạm cắt đường cáp quang đi Tổng cty); từ 4503 ping đến LAN của pfsense : OK, ping đến 1 trong 3 model adsl đều thất bại.
  Cấu hình của 4503 như sau :
  sh run
  Building configuration...

  Current configuration : 4415 bytes
  !
  version 12.2
  no service pad
  service timestamps debug uptime
  service timestamps log uptime
  no service password-encryption
  service compress-config
  !
  hostname Cat4503
  !
  boot-start-marker
  boot-end-marker
  !
  no logging monitor
  !
  username admin password 0 123@098
  no aaa new-model
  ip subnet-zero
  no ip domain-lookup
  !
  !
  !
  !
  no file verify auto
  errdisable recovery cause dhcp-rate-limit
  spanning-tree mode pvst
  spanning-tree extend system-id
  power redundancy-mode redundant
  !
  !
  !
  vlan internal allocation policy ascending
  !
  interface Loopback0
  ip address 10.6.255.255 255.255.255.255
  !
  interface Port-channel1
  description # Connect Tong cong ty: port 13&14 #
  ip address 10.1.255.61 255.255.255.254
  ip ospf network point-to-point
  !
  interface Port-channel2
  description ### Connect to Catalyst Switch 3560 ###
  ip address 10.6.250.5 255.255.255.252
  ip ospf network point-to-point
  --More-- !
  interface GigabitEthernet1/1
  description #### connect to ASA outside port ###
  no switchport
  ip address 10.6.250.1 255.255.255.252
  !
  interface GigabitEthernet1/2
  description ### Connect to ASA5510 inside port ###
  switchport access vlan 2
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet1/3
  description ### Connect to ASA5510 management port ###
  switchport access vlan 3
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet1/4
  description ### Connect to ASA5510 AIP-SSM Port ###
  no switchport
  no ip address
  !
  interface GigabitEthernet1/5
  description # Connect to Web-Application server #
  switchport access vlan 2
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet1/6
  description # Connect to Backup Server #
  switchport access vlan 2
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet1/7
  description # Connect to Database server #
  switchport access vlan 2
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet1/8
  description # Connect to Web-Application MNT #
  switchport access vlan 3
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet1/9
  description # Connect to PowerChute - UPS MNT #
  switchport access vlan 3
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet1/10
  description ### Connect to management hosts ###
  --More--  switchport access vlan 3
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet1/11
  no switchport
  no ip address
  channel-group 2 mode desirable
  !
  interface GigabitEthernet1/12
  description # Connet ADSL - pfsense #
  no switchport
  ip address 10.6.252.5 255.255.255.0
  !
  interface GigabitEthernet1/13
  no switchport
  no ip address
  channel-group 1 mode desirable
  !
  interface GigabitEthernet1/14
  no switchport
  no ip address
  channel-group 1 mode desirable
  !
  interface GigabitEthernet1/15
  description ### Connect to P1 ###
  switchport access vlan 5
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet1/16
  description ### Connect to P2 ###
  switchport access vlan 9
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet1/17
  description ### Connect to P3###
  switchport access vlan 7
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet1/18
  description ### Connect to P4###
  switchport access vlan 8
  switchport trunk allowed vlan 8
  switchport mode access
  !
  interface GigabitEthernet1/19
  description ### Connect to P5 ###
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
  !
  --More-- interface GigabitEthernet1/20
  description ### Connect to P6 ###
  switchport access vlan 15
  switchport mode access
  !
  interface Vlan1
  no ip address
  !
  interface Vlan2
  no ip address
  !
  interface Vlan3
  no ip address
  !
  interface Vlan5
  ip address 10.6.5.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.6.1.2
  !
  interface Vlan7
  ip address 10.6.7.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.6.1.2
  !
  interface Vlan8
  ip address 10.6.8.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.6.1.2
  !
  interface Vlan9
  ip address 10.6.6.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.6.1.2
  !
  interface Vlan10
  ip address 10.6.10.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.6.1.2
  !
  interface Vlan15
  ip address 10.6.15.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.6.1.2
  !
  router ospf 100
  log-adjacency-changes
  area 6 stub no-summary
  area 6 range 10.6.0.0 255.255.0.0
  network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
  network 10.6.0.0 0.0.255.255 area 6
  !
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.255.60 --> route đi Tổng cty
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.6.252.6 2 --> route đi LAN pfsense
  no ip http server
  --More-- !
  !
  !
  !
  snmp-server community hueuniprivate RW 1
  !
  line con 0
  stopbits 1
  line vty 0 4
  password 123@098
  login
  !
  !
  end

  Cat4503#
  Rất mong thầy và các bạn giúp đỡ...

 3. #43

  Default

  Thông tin thêm: công ty mình dùng web , dhcp server riêng, nhưng DNS và WINS server lại dùng của Tổng công ty (ip: 10.1.1.4)

  Cat4503#
  Cat4503#sh 
  Cat4503#show o ip tl route
  Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
  D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
  N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
  E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
  i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
  ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
  o - ODR, P - periodic downloaded static route

  Gateway of last resort is 10.1.255.60 to network 0.0.0.0

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 44 subnets, 6 masks
  O 10.6.12.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 20:26:34, Port-channel2
  O 10.1.11.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O IA 10.8.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 20:26:34, Port-channel1
  O 10.6.14.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 20:26:34, Port-channel2
  O 10.1.9.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O IA 10.9.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 20:26:34, Port-channel1
  C 10.6.15.0/24 is directly connected, Vlan15
  O 10.1.8.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  C 10.6.8.0/24 is directly connected, Vlan8
  O 10.6.9.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 20:26:34, Port-channel2
  C 10.6.10.0/24 is directly connected, Vlan10
  O 10.6.11.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 20:26:34, Port-channel2
  O 10.1.12.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.6.4.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 20:26:34, Port-channel2
  O IA 10.2.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 20:26:34, Port-channel1
  C 10.6.5.0/24 is directly connected, Vlan5
  O IA 10.3.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 20:26:34, Port-channel1
  O 10.1.250.248/29 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.255.254/32 [110/3] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  C 10.6.7.0/24 is directly connected, Vlan7
  O 10.1.255.255/32 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  C 10.6.255.255/32 is directly connected, Loopback0
  O 10.6.0.0/16 is a summary, 20:26:34, Null0
  O IA 10.7.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 20:26:34, Port-channel1
  O 10.6.255.254/32 [110/2] via 10.6.250.6, 20:26:34, Port-channel2
  O 10.6.1.0/24 [110/11] via 10.6.250.2, 20:26:34, GigabitEthernet1/1
  O 10.1.6.0/24 [110/12] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.6.2.0/24 [110/11] via 10.6.250.2, 20:26:34, GigabitEthernet1/1
  O IA 10.4.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 20:26:34, Port-channel1
  O 10.1.5.0/24 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.255.80/31 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.255.90/31 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.255.70/31 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  C 10.1.255.60/31 is directly connected, Port-channel1
  O 10.1.255.40/31 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.255.20/31 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.250.16/30 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  --More-- 
  Cat4503#
  Cat4503#
  Cat4503#conf t
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  Cat4503(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.255.60 2 -> metric bằng nhau
  Cat4503(config)#
  Cat4503(config)#
  Cat4503(config)#do show ip route
  Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
  D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
  N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
  E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
  i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
  ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
  o - ODR, P - periodic downloaded static route

  Gateway of last resort is 10.1.255.60 to network 0.0.0.0

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 44 subnets, 6 masks
  O 10.6.12.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 20:28:00, Port-channel2
  O 10.1.11.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O IA 10.8.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 20:28:00, Port-channel1
  O 10.6.14.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 20:28:00, Port-channel2
  O 10.1.9.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O IA 10.9.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 20:28:00, Port-channel1
  C 10.6.15.0/24 is directly connected, Vlan15
  O 10.1.8.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  C 10.6.8.0/24 is directly connected, Vlan8
  O 10.6.9.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 20:28:00, Port-channel2
  C 10.6.10.0/24 is directly connected, Vlan10
  O 10.6.11.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 20:28:00, Port-channel2
  O 10.1.12.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.6.4.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 20:28:00, Port-channel2
  O IA 10.2.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 20:28:00, Port-channel1
  C 10.6.5.0/24 is directly connected, Vlan5
  O IA 10.3.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 20:28:00, Port-channel1
  O 10.1.250.248/29 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.255.254/32 [110/3] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  C 10.6.7.0/24 is directly connected, Vlan7
  O 10.1.255.255/32 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  C 10.6.255.255/32 is directly connected, Loopback0
  O 10.6.0.0/16 is a summary, 20:28:00, Null0
  O IA 10.7.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 20:28:00, Port-channel1
  O 10.6.255.254/32 [110/2] via 10.6.250.6, 20:28:00, Port-channel2
  O 10.6.1.0/24 [110/11] via 10.6.250.2, 20:28:00, GigabitEthernet1/1
  O 10.1.6.0/24 [110/12] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.6.2.0/24 [110/11] via 10.6.250.2, 20:28:00, GigabitEthernet1/1
  O IA 10.4.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 20:28:00, Port-channel1
  O 10.1.5.0/24 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.255.80/31 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.255.90/31 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.255.70/31 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  C 10.1.255.60/31 is directly connected, Port-channel1
  O 10.1.255.40/31 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.255.20/31 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.250.16/30 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  --More-- O 10.1.255.30/31 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.250.0/30 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  C 10.6.250.4/30 is directly connected, Port-channel2
  C 10.6.250.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/1
  O 10.1.253.0/30 [110/12] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.250.8/30 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  O 10.1.250.12/30 [110/2] via 10.1.255.60, 1d03h, Port-channel1
  S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.255.60
  O E2 203.191.48.0/21 [110/20] via 10.1.255.60, 20:28:02, Port-channel1
  Cat4503(config)#
  Cat4503(config)#
  Cat4503(config)#^Z
  Cat4503#clear ip route *
  Cat4503#show ip route
  Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
  D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
  N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
  E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
  i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
  ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
  o - ODR, P - periodic downloaded static route

  Gateway of last resort is 10.1.255.60 to network 0.0.0.0

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 44 subnets, 6 masks
  O 10.6.12.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 00:00:04, Port-channel2
  O 10.1.11.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O IA 10.8.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O 10.6.14.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 00:00:04, Port-channel2
  O 10.1.9.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O IA 10.9.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  C 10.6.15.0/24 is directly connected, Vlan15
  O 10.1.8.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  C 10.6.8.0/24 is directly connected, Vlan8
  O 10.6.9.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 00:00:04, Port-channel2
  C 10.6.10.0/24 is directly connected, Vlan10
  O 10.6.11.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 00:00:04, Port-channel2
  O 10.1.12.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O 10.6.4.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 00:00:04, Port-channel2
  O IA 10.2.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  C 10.6.5.0/24 is directly connected, Vlan5
  O IA 10.3.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O 10.1.250.248/29 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O 10.1.255.254/32 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  C 10.6.7.0/24 is directly connected, Vlan7
  O 10.1.255.255/32 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  C 10.6.255.255/32 is directly connected, Loopback0
  O 10.6.0.0/16 is a summary, 00:00:04, Null0
  O IA 10.7.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O 10.6.255.254/32 [110/2] via 10.6.250.6, 00:00:04, Port-channel2
  O 10.6.1.0/24 [110/11] via 10.6.250.2, 00:00:04, GigabitEthernet1/1
  O 10.1.6.0/24 [110/12] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O 10.6.2.0/24 [110/11] via 10.6.250.2, 00:00:04, GigabitEthernet1/1
  O IA 10.4.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O 10.1.5.0/24 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O 10.1.255.80/31 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O 10.1.255.90/31 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O 10.1.255.70/31 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  C 10.1.255.60/31 is directly connected, Port-channel1
  O 10.1.255.40/31 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O 10.1.255.20/31 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  O 10.1.250.16/30 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:04, Port-channel1
  --More-- O 10.1.255.30/31 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:05, Port-channel1
  O 10.1.250.0/30 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:05, Port-channel1
  C 10.6.250.4/30 is directly connected, Port-channel2
  C 10.6.250.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/1
  O 10.1.253.0/30 [110/12] via 10.1.255.60, 00:00:05, Port-channel1
  O 10.1.250.8/30 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:05, Port-channel1
  O 10.1.250.12/30 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:05, Port-channel1
  S* 0.0.0.0/0 [2/0] via 10.6.252.6
  [2/0] via 10.1.255.60
  O E2 203.191.48.0/21 [110/20] via 10.1.255.60, 00:00:05, Port-channel1
  Cat4503#
  Cat4503#
  Cat4503#
  Cat4503#conf 
  Cat4503#configure ter
  Cat4503#configure terminal
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  Cat4503(config)#do show ip route
  Cat4503(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.255.60 5 -> set metric Tổng cty lên 5
  Cat4503(config)#
  Cat4503(config)#^Z
  Cat4503#configure terminal
  Cat4503#clear ip route *
  Cat4503#show ip route
  Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
  D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
  N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
  E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
  i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
  ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
  o - ODR, P - periodic downloaded static route

  Gateway of last resort is 10.1.255.60 to network 0.0.0.0

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 44 subnets, 6 masks
  O 10.6.12.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 00:00:03, Port-channel2
  O 10.1.11.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O IA 10.8.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O 10.6.14.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 00:00:03, Port-channel2
  O 10.1.9.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O IA 10.9.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  C 10.6.15.0/24 is directly connected, Vlan15
  O 10.1.8.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  C 10.6.8.0/24 is directly connected, Vlan8
  O 10.6.9.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 00:00:03, Port-channel2
  C 10.6.10.0/24 is directly connected, Vlan10
  O 10.6.11.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 00:00:03, Port-channel2
  O 10.1.12.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O 10.6.4.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 00:00:03, Port-channel2
  O IA 10.2.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  C 10.6.5.0/24 is directly connected, Vlan5
  O IA 10.3.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O 10.1.250.248/29 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O 10.1.255.254/32 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  C 10.6.7.0/24 is directly connected, Vlan7
  O 10.1.255.255/32 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  C 10.6.255.255/32 is directly connected, Loopback0
  O 10.6.0.0/16 is a summary, 00:00:03, Null0
  O IA 10.7.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O 10.6.255.254/32 [110/2] via 10.6.250.6, 00:00:03, Port-channel2
  O 10.6.1.0/24 [110/11] via 10.6.250.2, 00:00:03, GigabitEthernet1/1
  O 10.1.6.0/24 [110/12] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O 10.6.2.0/24 [110/11] via 10.6.250.2, 00:00:03, GigabitEthernet1/1
  O IA 10.4.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O 10.1.5.0/24 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O 10.1.255.80/31 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O 10.1.255.90/31 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O 10.1.255.70/31 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  C 10.1.255.60/31 is directly connected, Port-channel1
  O 10.1.255.40/31 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O 10.1.255.20/31 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  O 10.1.250.16/30 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:03, Port-channel1
  --More-- O 10.1.255.30/31 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:05, Port-channel1
  O 10.1.250.0/30 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:05, Port-channel1
  C 10.6.250.4/30 is directly connected, Port-channel2
  C 10.6.250.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/1
  O 10.1.253.0/30 [110/12] via 10.1.255.60, 00:00:05, Port-channel1
  O 10.1.250.8/30 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:05, Port-channel1
  O 10.1.250.12/30 [110/2] via 10.1.255.60, 00:00:05, Port-channel1
  S* 0.0.0.0/0 [2/0] via 10.6.252.6
  O E2 203.191.48.0/21 [110/20] via 10.1.255.60, 00:00:05, Port-channel1
  Cat4503#
  Cat4503#ping 10.1.1.4 ---> DNS server Tổng cty

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:
  .....
  Success rate is 0 percent (0/5)

 4. #44

  Default

  Xin chào,

  Chỗ mình cũng dùng dạng này, nhưng mà lại gặp problem sau: ở ngòai khi cần truy cập vào router (telnet, ssh) này không được, nếu bỏ bớt 1 đường thì truy cập bình thường.

  Một cái nữa là 1 số traffic như ftp, windows live messenger không đi được.

  Mọi người ai gặp rồi chỉ mình với.

  Thanks

 5. #45

  Default

  Chào anh Minh,
  Anh có thể cho em xin file cấu hình chi tiết trên từng Router?
  Trên mỗi router phải làm gì? anh viết chung quá em chưa hiểu lắm.
  Cảm ơn anh nhiều

 6. #46

  Default

  Xin chào,

  Chỗ mình cũng dùng dạng này, nhưng mà lại gặp problem sau: ở ngòai khi cần truy cập vào router (telnet, ssh) này không được, nếu bỏ bớt 1 đường thì truy cập bình thường.

  Một cái nữa là 1 số traffic như ftp, windows live messenger không đi được.

  Mọi người ai gặp rồi chỉ mình với.

  Thanks  Hi anh,

  trên

  cổng Fe đi vào, anh thêm câu lệnh : ip tcp adjust-mss 1452


  va mog conf anh thêm câu lệnh: clock timezone UTC 7


  Mình cũng cấu hình 2 adsl line trên 1 con 2811, nhưng chỉ chạy cùng lúc có 1 line, line còn lại backup. khi đường này die thì nó mới chuyển qua đường kia.

  Mình muốn là chạy cùng lúc 2 đường để tăng băng thông có được không.

  ví dụ: line adsl 1 có tốc độ là 1M, line adsl 2 là 1M. Mình cấu hình nhhhu7 thế nào để tăng dung lượng lên là 2M.

  thanks.

 7. #47

  Default Xem giúp mình NAT trên Cisco 2800 với

  Mình có 2 đường ADSL của 2 nhà cung cấp khác nhau và 1 router cisco 2800.

  Mình đã NAT(trỏ tất cả các địa chỉ về Sisco 2800) nó chạy ra Internet qua địa chỉ modem là 10.123.0.100

  Bây giờ mình muốn chạy 2 đường ADSL thì phải làm thế nào (lở thằng này rớt thì còn thằng kia)

  Bạn nào biết chỉ với ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.123.0.100ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.123.0.100


  -----------------------------------------------------------------------
  OMONPP#sh run
  Building configuration...
  Current configuration : 3790 bytes
  !
  version 12.4
  service timestamps debug datetime msec
  service timestamps log datetime msec
  no service password-encryption
  !
  hostname ABCDEF
  !
  boot-start-marker
  boot-end-marker
  !
  card type e1 0 0
  logging buffered 51200 warnings
  enable secret 5 $1$LDts$09a12VmLN2trGdsoltFxI1
  !
  aaa new-model
  !
  !
  aaa authentication login default local enable
  !
  aaa session-id common
  !
  resource policy
  !
  no network-clock-participate wic 0
  ip subnet-zero
  !
  !
  ip cef
  !
  !
  ip domain name yourdomain.com
  !
  password encryption aes
  username cisco privilege 15 secret 5 $1$/WED$X6xXSASH371a5W0/5JTGC1
  username abc secret 5 $1$MPPe$EoSspcNM7tiEcwhWwuhxk1
  !
  !
  controller E1 0/0/0
  channel-group 0 unframed
  !
  class-map match-all DSCP34
  match ip dscp af41
  class-map match-all VCS-Traffic
  match access-group 10
  !
  !
  policy-map MarkVCS
  class VCS-Traffic
  set ip dscp af41
  class class-default
  set ip dscp af42
  policy-map OMONQOS
  class DSCP34
  bandwidth 1536
  !
  !
  !
  interface FastEthernet0/0
  description Ket noi ve mang LAN
  ip address 10.123.0.250 255.255.255.0
  shutdown
  duplex auto
  speed auto
  service-policy input MarkVCS
  !
  interface FastEthernet0/1
  ip address 10.123.0.250 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
  service-policy input MarkVCS
  ip classless
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.123.0.100
  ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.255.255.129
  !
  ip http server
  ip http access-class 23
  ip http authentication local
  ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
  !
  access-list 10 permit 10.123.0.101
  access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.7
  access-list 23 permit 10.123.0.0 0.0.7.255
  access-list 23 permit 10.141.0.0 0.0.7.255
  access-list 23 permit 10.166.0.0 0.0.7.255
  access-list 23 permit 10.1.0.0 0.0.7.255
  !
  control-plane
  !
  banner exec ^C
  % Password expiration warning.
  -----------------------------------------------------------------------

 8. #48
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  Ha Noi
  Posts
  124

  Default

  Cho mình hỏi trong bài lab trên thì cơ chế Load Balancing 2 line adsl hoạt động như thế nào ? nó là per-packet, per-subnet hay per-flow ... ? mình cấu hình load balance như thế nào hay nó tự động chạy ? Mình mới chỉ biết rằng tính năng load balancing có ở routing protocols đối với equal-cost paths (OSPF) và cả unequal-cost paths (EIGRP) cũng như khi dùng giao thức GLBP; vậy trong bài lab trên ko thấy dùng routing protocols và GLBP thì tính năng load balancing cả 2 line adsl hoạt động như thế nào ??? Thanks a lot

Page 5 of 5 FirstFirst ... 345

Similar Threads

 1. Cấu hình ADSL trên Cisco 2600 dùng card ADSL WIC-
  By dangquangminh in forum CCNP LabPro – ISCW
  Replies: 19
  Last Post: 07-02-2015, 03:14 AM
 2. Nghệ thuật NAT
  By tranmyphuc in forum Microsoft
  Replies: 13
  Last Post: 06-05-2011, 09:22 PM
 3. 1 câu hỏi ngớ ngẩn về routing :P
  By Mr.Metal in forum Software
  Replies: 8
  Last Post: 07-06-2010, 04:12 PM
 4. >> Một Số Khái Niệm Trong Dial-Up <<
  By R3 in forum ICND 2 - Routing & Access-list
  Replies: 0
  Last Post: 04-11-2003, 12:12 AM
 5. ADSL over DLC (Digital Loop Carrier)
  By quoc_anh in forum WAN & Remote Access
  Replies: 2
  Last Post: 23-08-2003, 03:01 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •