Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 48

Thread: Lab ISCW: Cấu hình load balancing dùng hai line adsl.

 1. #1
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  HCMC
  Posts
  4,102

  Default Lab ISCW: Cấu hình load balancing dùng hai line adsl.

  Lab ISCW: Cau hinh load balancing tren 2 line ADSL dùng SAA.

  I. Sơ đồ lab:

  (Xin vui lòng download file Word đính kèm)

  Giới thiệu: Nhiều doanh nghiệp hiện nay sử dụng nhiều line adsl cho việc truy cập Internet. Một trong những câu hỏi hay được đặt ra trên diễn đàn này là làm thế nào để cấu hình chia sẽ tải (load balancing) và dự phòng redundancy cho hai line adsl.

  Có nhiều giải pháp của các hãng phần cứng khác nhau cho vấn đề này. Bài lab này mô tả cách dùng router Cisco với CIsco IOS 12.3 trở lên. Trong cấu hình lab này, router 2800 có hai card WIC-1T ADSL.

  Trong đoạn cấu hình dưới đây, tính năng track interface được sử dụng nhằm sớm phát hiện địa chỉ của đầu ISP bị down. Nếu vì lý do nào đó đường truyền adsl bị down, tính năng này sẽ nhanh chóng xóa route đi qua line adsl ra khỏi bảng định tuyến của router.

  Ở trạng thái bình thường, bảng định tuyến của router tồn tại cả hai route, do đó quá trình load balancing sẽ xảy ra. Khi một line adsl gặp sự cố, tính năng track interface sẽ nhanh chóng xóa một route ra khỏi bảng định tuyến.

  Cấu hình NAT trong bài lab này có sử dụng route map. Điều này giúp tiến trình NAT có thể thực hiện viêc chuyển đổi địa chỉ phù hợp.

  Bài lab do Lê Bá Duy Mẫn thực hiện. Hình vẽ Trần Đức Hà.

  II. Cấu hình router R2:


  Cau hinh Router R2

  show run
  !
  version 12.3
  !
  hostname R2
  !
  ip cef
  !
  vpdn enable
  vpdn ip udp ignore checksum
  !
  track 1 interface Dialer1 ip routing
  delay down 5 up 10
  !
  track 2 interface Dialer2 ip routing
  delay down 5 up 10
  !
  interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
  ip nat inside
  no keepalive
  !
  interface ATM0/1/0
  mac-address 0005.5e96.2cc0
  no ip address
  no atm ilmi-keepalive
  dsl operating-mode auto
  pvc 8/35
  pppoe-client dial-pool-number 1
  !
  interface ATM0/2/0
  mac-address 0005.5e96.2ca0
  no ip address
  no atm ilmi-keepalive
  dsl operating-mode auto
  pvc 8/35
  pppoe-client dial-pool-number 2
  !
  interface Dialer1
  mtu 1492
  ip address negotiated
  ip nat outside
  encapsulation ppp
  dialer pool 1
  ppp chap hostname R3
  ppp chap password 0 cisco3
  !
  interface Dialer2
  mtu 1492
  ip address negotiated
  ip nat outside
  encapsulation ppp
  dialer pool 2
  ppp authentication chap callin
  ppp chap hostname R4
  ppp chap password 0 cisco4
  !
  ip classless
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 track 1
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2 track 2
  !
  ip nat inside source route-map nat1 interface Dialer1 overload
  ip nat inside source route-map nat2 interface Dialer2 overload
  !
  route-map nat1 permit 10
  match interface Dialer1  exit interface c ủa g ói tin
  set interface Dialer1
  !
  route-map nat2 permit 20
  match interface Dialer2  exit interface
  set interface Dialer2
  !
  end

  Debug


  *Feb 6 14:16:00.523: PPPoE 47: I PADT R:000a.b70b.ac00 L:0005.5e96.2ca0 8/35 ATM0/2/0pin
  R2#
  R2#u all
  Port Statistics for unclassified packets is not turned on.

  All possible debugging has been turned off
  R2#show ip int brie
  Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
  FastEthernet0/0 192.168.1.254 YES manual up up
  FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
  ATM0/1/0 unassigned YES manual up up
  ATM0/2/0 unassigned YES manual up up
  NVI0 unassigned YES unset up up
  Virtual-Access1 unassigned YES unset up up
  Virtual-Access2 unassigned YES unset up up
  Dialer1 10.0.0.4 YES IPCP up up
  Dialer2 10.0.0.5 YES IPCP up up
  R2#show ip route

  Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

  10.0.0.0/32 is subnetted, 3 subnets
  C 10.0.0.1 is directly connected, Dialer1
  is directly connected, Dialer2
  C 10.0.0.4 is directly connected, Dialer1
  C 10.0.0.5 is directly connected, Dialer2
  C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
  S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Dialer1
  is directly connected, Dialer2
  R2#ping
  Protocol [ip]:
  Target IP address: 10.215.219.52
  Repeat count [5]: 10000000
  Datagram size [100]:
  Timeout in seconds [2]:
  Extended commands [n]: y
  Source address or interface: 192.168.1.254
  Type of service [0]:
  Set DF bit in IP header? [no]:
  Validate reply data? [no]:
  Data pattern [0xABCD]:
  Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
  Sweep range of sizes [n]:
  *Feb 6 14:16:59.071: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi2 unbound from profile Di2
  Type escape sequence to abort.
  Sending 10000000, 100-byte ICMP Echos to 10.215.219.52, timeout is 2 seconds:
  Packet sent with a source address of 192.168.1.254
  !!!!!!!
  *Feb 6 14:16:59.079: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to down!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  *Feb 6 14:17:00.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to down!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  *Feb 6 14:17:23.903: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/2/0, changed state to down
  *Feb 6 14:17:24.903: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/2/0, changed state to down!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  *Feb 6 14:17:45.363: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/2/0, changed state to up!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  *Feb 6 14:17:48.363: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/2/0, changed state to up
  *Feb 6 14:17:49.975: %DIALER-6-BIND: Interface Vi2 bound to profile Di2.
  *Feb 6 14:17:49.979: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to up.
  *Feb 6 14:17:53.087: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up......!
  *Feb 6 14:18:03.903: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/1/0, changed state to down
  *Feb 6 14:18:04.903: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/1/0, changed state to down.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.
  !.!.!
  *Feb 6 14:18:38.483: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi1 unbound from profile Di1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  *Feb 6 14:18:38.495: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down
  *Feb 6 14:18:39.495: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to down!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!
  Attached Files Attached Files
  Last edited by tranmyphuc; 09-05-2008 at 09:50 PM.
  Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417

  Email : dangquangminh@vnpro.org

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Trung Tâm Tin Học VnPro
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel : (08) 35124257 (5 lines)
  Fax: (08) 35124314

  Home page: http://www.vnpro.vn
  Support Forum: http://www.vnpro.org
  - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
  - Phát hành sách chuyên môn
  - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
  - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

  Network channel: http://www.dancisco.com
  Blog: http://www.vnpro.org/blog

 2. #2

  Default

  Hi,

  Thanks...bài lab này rất thực tế!

  have fun!
  Att ~¿ 21°00.00N , HCMC

 3. #3

  Default

  Anh cho hỏi là tại sao lại phải vừa match, vừa set interface trong route map?

  Thanks

 4. #4
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  HCMC
  Posts
  4,102

  Default

  Các lệnh thực hiện NAT động có thể chỉ ra một route map để xử lý thay vì là một access-list. Một route map cho phép người dùng lựa ra một kết hợp của access-list, next-hop và địa chỉ cổng ra (output interface) để xác định dãy địa chỉ nào sẽ được dùng.

  ip nat inside source route-map <name> pool <name>

  Example:
  ip nat pool provider1-space 171.69.232.1 171.69.232.254 prefix-length 24
  ip nat pool provider2-space 131.108.43.1 131.108.43.254 prefix-length 24
  ip nat inside source route-map provider1-map pool provider1-space
  ip nat inside source route-map provider2-map pool provider2-space
  !
  interface Serial0/0
  ip nat outside
  !
  interface Serial0/1
  ip nat outside
  !
  interface Fddi1/0
  ip nat inside
  !
  route-map provider1-map permit 10
  match ip address 1
  match interface Serial0/0
  !
  route-map provider2-map permit 10
  match ip address 1
  match interface Serial0/1
  Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417

  Email : dangquangminh@vnpro.org

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Trung Tâm Tin Học VnPro
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel : (08) 35124257 (5 lines)
  Fax: (08) 35124314

  Home page: http://www.vnpro.vn
  Support Forum: http://www.vnpro.org
  - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
  - Phát hành sách chuyên môn
  - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
  - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

  Network channel: http://www.dancisco.com
  Blog: http://www.vnpro.org/blog

 5. #5

  Default

  Chào anh,

  Sao lệnh ip nat pool phải có từ khóa prefix-length đằng sau vậy anh? Em thấy khi nat nó chỉ nat IP thôi mà, có liên quan gì tới subnet mask đâu?

  Thanks

 6. #6
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  HCMC
  Posts
  4,102

  Default

  Hi

  Tùy chọn prefix lenght hoặc netmask trong định nghĩa ip nat pool sẽ giúp xác định nhữg địa chỉ nào là địa chỉ IP hợp lệ (để có thể dùng cho nat). Nếu không có netmask hay prefix length, sẽ không có cách nào biết được là có bao nhiêu IP trong nguyên tầm địa chỉ đó có thể dùng cho NAT.

  Thân mến,
  Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417

  Email : dangquangminh@vnpro.org

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Trung Tâm Tin Học VnPro
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel : (08) 35124257 (5 lines)
  Fax: (08) 35124314

  Home page: http://www.vnpro.vn
  Support Forum: http://www.vnpro.org
  - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
  - Phát hành sách chuyên môn
  - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
  - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

  Network channel: http://www.dancisco.com
  Blog: http://www.vnpro.org/blog

 7. #7

  Default

  Chào anh,

  Em thấy mình đã chỉ ra địa chỉ đầu và địa chỉ cuối rồi còn gì. Có prefix-length hoặc netmask vào vậy có phải thừa ko?

  Thanks

 8. #8
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  HCMC
  Posts
  4,102

  Default

  hi trannam

  Prefix length hoặc netmask vẫn rất cần thiết. Lý do là NAT hỗ trợ việc định nghĩa các dãy địa chỉ (pool) không liên tục. Trong trường hợp của bạn, nếu bạn chỉ đưa ra một địa chỉ bắt đầu và địa chỉ kết thúc, dãy địa chỉ đó phải là liên tục.

  Cú pháp cấu hình dãy địa chỉ đã được mở rộng để cho phép một dãy không liên tục các địa chỉ. Cú pháp sau đây là cho phép:

  ip nat pool <name> { netmask <mask> | prefix-length <length> } [ type { rotary }]

  Lệnh này sẽ đưa người dùng vào IP NAT pool, trong đó một dãy địa chỉ có thể được cấu hình. Chỉ có một lệnh được cấu hình trong chế độ này:

  address <start> <end>
  Example:
  Router(config)#ip nat pool fred prefix-length 24
  Router(config-ipnat-pool)#address 171.69.233.225 171.69.233.226
  Router(config-ipnat-pool)#address 171.69.233.228 171.69.233.238

  Cấu hình tạo ra một dãy chứa các địa chỉ 171.69.233.225-226 và dãy địa chỉ 171.69.233.228-238 (địa chỉ 171.69.233.227 đã bị loại bỏ).
  Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417

  Email : dangquangminh@vnpro.org

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Trung Tâm Tin Học VnPro
  149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCM
  Tel : (08) 35124257 (5 lines)
  Fax: (08) 35124314

  Home page: http://www.vnpro.vn
  Support Forum: http://www.vnpro.org
  - Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
  - Phát hành sách chuyên môn
  - Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT
  - Tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

  Network channel: http://www.dancisco.com
  Blog: http://www.vnpro.org/blog

 9. #9

  Default

  Hi mi`nh du`ng switch 3560 co xa`i duoc lenh nay ko?

 10. #10

  Default

  Em cấu hình rùi nhưng mà hình như còn thiếu cái gì đó, ping ra ngoai toan bị lost khoang 50% thui.

  Anh cho em hỏi, theo em cấu hình như dưới đây chỉ đảm bảo failover thui chứ có thấy loadbalancing đâu anh

  Anh check hộ em cấu hình dưới nhé,

  Thanks


  Router#show run
  Building configuration...

  Current configuration : 2561 bytes
  !
  version 12.4
  service timestamps debug datetime msec
  service timestamps log datetime msec
  no service password-encryption
  !
  hostname Router
  !
  boot-start-marker
  boot-end-marker
  !
  no logging console
  !
  no aaa new-model
  !
  !
  ip cef
  !
  !
  ip name-server 210.245.0.58
  ip name-server 203.162.0.181
  multilink bundle-name authenticated
  vpdn enable
  !
  !
  !
  !
  username xxxxx password 0 xxxxx
  archive
  log config
  hidekeys
  !
  !
  !
  track 1 interface Dialer1 ip routing
  delay down 5 up 10
  !
  track 2 interface Dialer0 ip routing
  delay down 5 up 10
  !
  !
  !
  interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly
  duplex auto
  speed auto
  !
  interface FastEthernet0/1
  no ip address
  shutdown
  duplex auto
  speed auto
  !
  interface ATM0/0/0
  no ip address
  no atm ilmi-keepalive
  dsl operating-mode auto
  !
  interface ATM0/0/0.1 point-to-point
  no snmp trap link-status
  pvc 0/35
  pppoe-client dial-pool-number 1
  !
  !
  interface ATM0/1/0
  no ip address
  no atm ilmi-keepalive
  dsl operating-mode auto
  !
  interface ATM0/1/0.1 point-to-point
  no snmp trap link-status
  pvc 0/33
  pppoe-client dial-pool-number 2
  !
  !
  interface ATM0/2/0
  no ip address
  shutdown
  no atm ilmi-keepalive
  dsl operating-mode auto
  !
  interface ATM0/3/0
  no ip address
  shutdown
  no atm ilmi-keepalive
  dsl operating-mode auto
  !
  interface Dialer0
  ip address negotiated
  ip mtu 1492
  ip nat outside
  ip virtual-reassembly
  encapsulation ppp
  no ip route-cache cef
  no ip route-cache
  no ip mroute-cache
  dialer pool 1
  ppp authentication pap callin
  ppp pap sent-username xxxxx password 0 xxxxx1
  !
  interface Dialer1
  ip address negotiated
  ip mtu 1492
  ip nat outside
  ip virtual-reassembly
  encapsulation ppp
  no ip route-cache cef
  no ip route-cache
  no ip mroute-cache
  dialer pool 2
  ppp authentication pap callin
  ppp pap sent-username xxxxx password 0 xxxxx
  !
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 track 1
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 track 2
  !
  !
  ip http server
  ip nat inside source route-map 1 interface Dialer0 overload
  ip nat inside source route-map 2 interface Dialer1 overload
  !
  access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
  access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
  route-map 1 permit 10
  match ip address 100
  match interface Dialer0
  set interface Dialer0
  !
  route-map 2 permit 20
  match ip address 101
  match interface Dialer1
  set interface Dialer1
  !
  !
  !
  control-plane
  !
  !

  !
  scheduler allocate 20000 1000
  !
  end

  Router#sho ip in
  Router#sho ip interface br
  Router#sho ip interface brief
  Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
  FastEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up down
  FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
  ATM0/0/0 unassigned YES manual up up
  ATM0/0/0.1 unassigned YES unset up up
  ATM0/1/0 unassigned YES manual up up
  ATM0/1/0.1 unassigned YES unset up up
  ATM0/2/0 unassigned YES unset administratively down down
  ATM0/3/0 unassigned YES unset administratively down down
  NVI0 unassigned NO unset up up
  Virtual-Access1 unassigned YES unset up up
  Virtual-Access2 unassigned YES unset up up
  Dialer0 203.210.148.251 YES IPCP up up
  Dialer1 210.245.51.169 YES IPCP up up
  Router#show ip rou
  Router#show ip route
  Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
  D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
  N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
  E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
  i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
  ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
  o - ODR, P - periodic downloaded static route

  Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

  203.210.152.0/32 is subnetted, 1 subnets
  C 203.210.152.1 is directly connected, Dialer0
  203.210.148.0/32 is subnetted, 1 subnets
  C 203.210.148.251 is directly connected, Dialer0
  210.245.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  C 210.245.0.36 is directly connected, Dialer1
  210.245.51.0/32 is subnetted, 1 subnets
  C 210.245.51.169 is directly connected, Dialer1
  S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Dialer0
  is directly connected, Dialer1
  Router#

Page 1 of 5 123 ... LastLast

Similar Threads

 1. Cấu hình ADSL trên Cisco 2600 dùng card ADSL WIC-
  By dangquangminh in forum CCNP LabPro – ISCW
  Replies: 19
  Last Post: 07-02-2015, 03:14 AM
 2. Nghệ thuật NAT
  By tranmyphuc in forum Microsoft
  Replies: 13
  Last Post: 06-05-2011, 09:22 PM
 3. 1 câu hỏi ngớ ngẩn về routing :P
  By Mr.Metal in forum Software
  Replies: 8
  Last Post: 07-06-2010, 04:12 PM
 4. >> Một Số Khái Niệm Trong Dial-Up <<
  By R3 in forum ICND 2 - Routing & Access-list
  Replies: 0
  Last Post: 04-11-2003, 12:12 AM
 5. ADSL over DLC (Digital Loop Carrier)
  By quoc_anh in forum WAN & Remote Access
  Replies: 2
  Last Post: 23-08-2003, 03:01 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •