PDA

View Full Version : Nhung cau hoi thi moi nhat, xin giup dodhphuc
14-06-2006, 07:11 PM
1.
(config)#ip routing
Sw(config)#interface vlan 10

Which statement is true about the configuration?

A. VLAN subinterfaces can be created for interface VLAN 10.
B. A virtual VLAN interface can be created for the default VLAN (VLAN 1) only.
C. Interface VLAN 10 will not support routing or bridging function in the system.
D. Interface VLAN 10 will support routing or bridging function in the system.

Minh chon D

2.Which statement is true regarding IGMP v3?
A.IGMP v3-capable routers must support IGMP v1 leave messages.
B.IGMP v3 uses the same version field as IGMP v2.
C.A host running IGMP v3 can specify multicast sources from which it does not want to receive traffic.
D.Switches do not distinguish between IGMP v3 and earlier versions.
E.Source Specific Multicast (SSM) allows a host to communicate group membership with the local switch.

Minh chon C

3.
A network administrator is tasked with protecting a server farm by implementing Private VLANs. A server is only allowed to communicate with its default gateway and other related servers. Which type of PVLAN should be configured on the switch ports connecting the servers?

A. isolated
B. promiscuous
C. ISL
D. community
E. 802.1Q

Minh chon D

4.
Which two statements are true regarding STP UplinkFast? (Choose two.)

A. When enabled, UplinkFast will increase the bridge priority on all VLANs.
B.When UplinkFast is enabled on a specified port, it increases the port cost to 49,152.
C.UplinkFast is enabled on a per-VLAN basis.
D.UplinkFast increases the port cost.
MInh chon C,D

5.
When configuring Gateway Load Balancing Protocol (GLBP), which load-balancing algorithm is used by default?

A.weighted load-balancing algorithm
B.host-dependent load-balancing algorithm
C.round-robin load-balancing algorithm
D.Destination-based load-balancing algorithm

6.
Which three fields are included in a BPDU? (Choose three.)
A.bridge ID *
B.STP ID
C.port ID *
D.VLAN ID *
E.cost of path
7.
Which packets will not be processed by Cisco Express Forwarding (CEF) and must be processed by the Layer 3 engine? (Choose three.)
A.packets destined for a tunnel interface*
B.packets that use UDP header options*
C.packets that exceed the maximum transmission unit (MTU) of the output interface*
D.packets that use TCP header options
E.packets that use IP header options

8.
Which type of BPDU is sent out of the root port when a link failure in a switched environment has occurred?

A.Link Change Notification
B.Link Detection Notification
C.Topology Link Notification
D.Topology Change Notification *
9.
Which three statements are true regarding the Internet Group Management Protocol (IGMP) protocol? (Choose three.)

A.IGMP hosts send IP datagrams with a protocol value of 1, a destination address 224.0.0.1, and a TTL of 2.
B.IGMP hosts send IP datagrams with a protocol value of 2, a destination address 224.0.0.2, and a TTL of 1.*
C.IGMP queries are sent to all hosts at destination address 224.0.0.1 with a TTL of 1.*
D.IGMP queries are sent to all hosts at destination address 224.0.0.2 with a TTL of 2.
E.With IGMP v3, receivers signal membership to a multicast host group in either EXCLUDE mode or in INCLUDE mode.*
F.With IGMP v3, receivers signal membership to a multicast host group in either MULTICAST mode or in LISTEN mode.

10.
Which are two Cisco best practices for high availability at the access layer? (Choose two.)

A.If at all possible, limit VLANs to a single-access switch or switch stack.*
B.If at all possible, span VLANs across multiple switches or switch stacks.
C.If at all possible, fifty percent of the VLANs should be limited to a single-access switch or switch stack, and the other fifty percent of the VLANs should span multiple switches or switch stacks.
D.Set trunks to be permanently on.*
E.Set trunks to auto-negotiation.
F.Set one side of the trunk to auto-negotiate and the other side to permanently on.

Xin cac ban chi giup

dangquangminh
15-06-2006, 07:36 AM
1.

2.Which statement is true regarding IGMP v3?
A.IGMP v3-capable routers must support IGMP v1 leave messages.
B.IGMP v3 uses the same version field as IGMP v2.
C.A host running IGMP v3 can specify multicast sources from which it does not want to receive traffic.
D.Switches do not distinguish between IGMP v3 and earlier versions.
E.Source Specific Multicast (SSM) allows a host to communicate group membership with the local switch.

Minh chon C
Xin cac ban chi giup

Tháng 10 năm 2002, RFC3376 định nghĩa đặc tả cho IGMPv3. IGMPv3 là một phiên bản cải tiến của giao thức IGMP và là giao thức khá phức tạp. Để dùng các đặc điểm mới của IGMP, router trạm cuối cùng phải được cập nhật, hệ điều hành của máy trạm phải thay đổi và ứng dụng multicast phải thiết kế và viết lại.Ở thời điểm hiện tại, chỉ có rất ít các ứng dụng của IGMPv3 là có sẵn. Phần này chỉ tóm tắt các đặc điểm chủ yếu của IGMPv3.

Trong IGMPv1 và IGMPv2, khi một host tham gia vào một nhóm, router sẽ truyền các traffic cho nhóm đó vào phân đoạn mạng bất chấp địa chỉ nguồn của gói tin. Ví dụ, giả sử có một buổi hội thảo đa phương tiện đang diễn ra. Một thành viên của nhóm quyết định phá hỏng phiên hội thảo bằng cách gửi ra một số dữ liệu nhiễu bằng cách nói chuyện hay gửi nhạc cho các thành viên của nhóm. Mặc dù các ứng dụng multimedia cho phép một người dùng làm im lặng các thành viên khác, ứng dụng không làm dừng các traffic không mong muốn phân phối đến host.
Nếu một nhóm các hacker quyết định phát tán một mạng của một công ty bằng các dữ liệu băng thông cao dùng cùng địa chỉ nhóm multicast mà công ty đang dùng, nó có thể tạo ra kiểu tấn công từ chối dịch vụ. Cả IGMPv1 và IGMPv2 đều không có cơ chế để ngăn ngừa một kiểu tấn công như vậy.

IGMPv3 cho phép các host lọc các traffic đi vào dựa trên địa chỉ IP nguồn thông qua một tính năng gọi là multicast theo từng nguồn (Source Specific Multicast –SSM). IGMPv3 cho phép các host chỉ định các traffic xuất phát từ một nguồn cụ thể hoặc nhận từ tất cả ngoại trừ từ một nguồn nào đó.

chọn C

dangquangminh
15-06-2006, 11:19 AM
3.
A network administrator is tasked with protecting a server farm by implementing Private VLANs. A server is only allowed to communicate with its default gateway and other related servers. Which type of PVLAN should be configured on the switch ports connecting the servers?

A. isolated
B. promiscuous
C. ISL
D. community
E. 802.1Q

Minh chon D
Xin cac ban chi giup

Tính năng private vlan của Cisco cho phép một switch tách biệt các host như thể các host này trên các vlan khác nhau trong khi vẫn dùng duy nhất một IP subnet. Một tình huống phổ biến để triển khai private vlan là trong phòng data center của các nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ có thể cài đặt một router và một switch. Sau đó, SP sẽ gắn các thiết bị từ các khách hàng khác nhau vào cùng một switch. Private VLAN cho phép SP (service provider) dùng một subnet duy nhất cho cả toà nhà, cho các cổng khác nhau của khách hàng sao cho nó không thể giao tiếp trực tiếp trong khi vẫn hỗ trợ tất cả các khách hàng trong một switch duy nhất.

Về mặt ý niệm, một private vlan bao gồm các đặc điểm sau:
Các cổng cần giao tiếp với tất cả các thiết bị khác.
Các cổng cần giao tiếp với nhau và với các thiết bị khác, thường là routers.
Các công giao tiếp chỉ với những thiết bị dùng chung.

Để hỗ trợ những nhóm port trên, một private vlan bao gồm primary vlan và một hoặc nhiều secondary vlan. Các port trong primary vlan được gọi là promicuous có nghĩa là nó có thể gửi và nhận frame với bất kỳ port nào khác, kể cả với những port được gán vào secondary vlan.

Các thiết bị được truy cập chung, chẳng hạn như routers hay server thường được đặt vào trong primary vlan. Các port khác, chẳng hạn như các port của khách hàng sẽ gắn vào một trong những secondary vlan. Secondary vlan thường có một trong hai dạng là community vlan và isolated vlans.

Các kỹ sư sẽ chọn lựa kiểu tùy thuộc vào thiết bị có là một phần của tập hợp các cổng cho phép gửi frame vào và ra (community vlan). Còn kiểu isolated port sẽ không thể truyền đến các port khác ngoài vlan.

Trong câu hỏi của bạn, nếu bạn gắn server vào, cổng loại đó nên là community.

Chúc bạn vui vẻ

dangquangminh
16-06-2006, 08:40 AM
1.
4.
Which two statements are true regarding STP UplinkFast? (Choose two.)

A. When enabled, UplinkFast will increase the bridge priority on all VLANs.
B.When UplinkFast is enabled on a specified port, it increases the port cost to 49,152.
C.UplinkFast is enabled on a per-VLAN basis.
D.UplinkFast increases the port cost.
MInh chon C,D

Xin cac ban chi giup

Tính năng uplinkfast giúp tối ưu hóa quá trình hội tụ khi một kết nối uplink bị sự cố trên một thiết bị lớp access của một mạng campus. Để thiết kế SPT được xem là tốt, các switch nằm ở lớp access này không nên trở thành rootswitch hoặc trở thành switch trung gian đi về root.

Khi bật tính năng UplinkFast ở chế độ toàn cục trên một switch, switch sẽ thực hiện ba hành động sau: Tăng giá trị độ ưu tiên bridge priority (priority) lên 49,152. Tăng port cost lên giá trị 3000. Theo dõi các cổng RP dự phòng, là các cổng vẫn còn nhận được hello. Khi RP bị fail, SW3 có thể dự phòng đường uplink như là rootport mới và chuyển sang trạng thái forward ngay tức thời.

Bước cuối cùng trong hoạt động của UplinkFast là làm cho các switch timeout các hàng trong bảng CAM nhưng nó không dùng cơ chế của TCN. Thay vào đó, các switch lớp access sẽ tìm tất cả các địa chỉ MAC của các thiết bị cục bộ và gửi ra các frame multicast với địa chỉ nguồn là địa chỉ MAC của thiết bị. Điều này làm cho tất cả các switch khác cập nhật bảng CAM. Các switch ở lớp access cũng sẽ xóa các hàng còn lại trong bảng CAM.

Khi bật tính năng UplinkFast, toàn bộ switch và tất cả các vlan đều bị ảnh hưởng.

To enable the UplinkFast feature, use the following global configuration command:

Switch(config)# spanning-tree uplinkfast [max-update-rate pkts-per-second]

Chọn A, D.

dangquangminh
16-06-2006, 04:32 PM
1.
6. Which three fields are included in a BPDU? (Choose three.)
A.bridge ID *
B.STP ID
C.port ID *
D.VLAN ID *
E.cost of path
Xin cac ban chi giup

Định dạng của một BPDU:


Field Description------- Number of Bytes
Protocol ID (always 0)--- 2
Version (always 0)--- 1
Message Type (Configuration or TCN BPDU) 1
Flags-------------- 1
Root Bridge ID------ 8
Root Path Cost----- 4
Sender Bridge ID---- 8
Port ID------------ 2
Message Age (in 256ths of a second) 2
Maximum Age (in 256ths of a second) 2
Hello Time (in 256ths of a second) 2
Forward Delay (in 256ths of a second) 2

dangquangminh
19-06-2006, 01:35 AM
7.Which packets will not be processed by Cisco Express Forwarding (CEF) and must be processed by the Layer 3 engine? (Choose three.)

A.packets destined for a tunnel interface*
B.packets that use UDP header options*
C.packets that exceed the maximum transmission unit (MTU) of the output interface*
D.packets that use TCP header options
E.packets that use IP header options

Xin cac ban chi giup

Các loại giao thức sau hoặc các tình huống sau sẽ không được xử lý bởi CEF:
- An entry cannot be located in the FIB.
- The FIB table is full.
-The IP Time To Live (TTL) has expired.
-The maximum transmission unit (MTU) is exceeded, and the packet must be fragmented.
- An Internet Control Message Protocol (ICMP) redirect is involved.
- The encapsulation type is not supported.
- Packets are tunneled, requiring a compression or encryption operation.
-An access list with the log option is triggered.
-A Network Address Translation (NAT) operation must be performed (except on the Catalyst 6500 Supervisor 720, which can handle NAT in hardware).

Ngoài ra, nếu gói tin có dùng các IP Options thì cũng sẽ không xừ lý bởi CEF:

Switch# show cef not-cef-switched
CEF Packets passed on to next switching layer
Slot No_adj No_encap Unsupp'ted Redirect Receive Options Access Frag
RP 3579706 0 0 0 41258564 0 0 0
Switch#


The reasons shown are as follows:
- An incomplete adjacency (No_adj)
- An incomplete ARP resolution (No_encap)
- Unsupported packet features (Unsupp'ted)
- ICMP redirect (Redirect)
- Layer 3 engine interfaces (Receive)
- IP options present (Options)
- Access list evaluation failure (Access)
- Fragmentation failure (Frag)

dangquangminh
19-06-2006, 08:38 PM
8. Which type of BPDU is sent out of the root port when a link failure in a switched environment has occurred?

A.Link Change Notification
B.Link Detection Notification
C.Topology Link Notification
D.Topology Change Notification *

Xin cac ban chi giup

Bởi vì một vài switch có thể không trực tiếp nhận thấy sự thay đổi trong sơ đồ mạng, bất kỳ switch nào khi phát hiện một sự thay đổi đều có trách nhiêm lưu ý cho các switch còn lại. Lúc này, một switch sẽ lưu ý rootswitch thông qua các TCN BPDU. TCN sẽ được gửi ngược về root. Sau đó, root sẽ lưu ý tất cả các switch còn lại.

Quá trình hoạt động như sau:
Khi một switch nhận ra một sự thay đổi trạng thái, switch sẽ gửi ra TCN BPDU ra khỏi root port. Switch sẽ lặp lại thông điệp này cho đến khi nào nó nhận được ACK. Switch kế tiếp nhận được TCN BPDU sẽ gửi ngược lại ACK thông qua hello BPDU bằng cách đánh dấu bit TCA trong hello BPDU. Switch Designated trên một phân đoạn mạng sẽ tiếp tục gửi ra các TCN BPDU trên các root port của nó và chờ ACK từ DP trên phân đoạn mạng đó.

Bằng cách lặp lại các bước 1 và 2, cuối cùng root switch cũng sẽ nhận được TCN BPDU. Khi nhận được, rootswitch sẽ thiết lập bit TCA trong hello BPDU của nó và gửi ra tất cả các switch khác, lưu ý các switch khác là đã có một sự thay đổi xảy ra.

dangquangminh
19-06-2006, 08:59 PM
9. Which three statements are true regarding the Internet Group Management Protocol (IGMP) protocol? (Choose three.)

A.IGMP hosts send IP datagrams with a protocol value of 1, a destination address 224.0.0.1, and a TTL of 2.
B.IGMP hosts send IP datagrams with a protocol value of 2, a destination address 224.0.0.2, and a TTL of 1.*
C.IGMP queries are sent to all hosts at destination address 224.0.0.1 with a TTL of 1.*
D.IGMP queries are sent to all hosts at destination address 224.0.0.2 with a TTL of 2.
E.With IGMP v3, receivers signal membership to a multicast host group in either EXCLUDE mode or in INCLUDE mode.*
F.With IGMP v3, receivers signal membership to a multicast host group in either MULTICAST mode or in LISTEN mode.

Xin cac ban chi giup

Giao thức IGMP phát triển từ giao thức Host Membership Protocol, được mô tả trong tài liệu của Steve Deering. IGMP phát triển từ IGMPv1 (RFC1112) đến IGMPv2 (RFC2236) và đến phiên bản cuối cùng IGMPv3 (RFC3376). Các thông điệp IGMP được gửi bên trong gói tin IP với trường protocol number bằng 2, trong đó trường TTL có giá trị bằng 1. Các gói IGMP chỉ được truyền trong LAN và không được tiếp tục chuyển sang LAN khác do giá trị TTL của nó. Hai mục đích quan trọng nhất của IGMP là:
- Thông báo cho router multicast rằng có một máy muốn nhận multicast traffic của một nhóm cụ thể.
- Thông báo cho router rằng một có một máy muốn rời một nhóm multicast (nói cách khác, có một máy không còn quan tâm đến việc nhận multicast traffic nữa). Các router thường dùng IGMP để duy trì thông tin cho từng cổng của router là những nhóm multicast nào router cần phải chuyển và những host nào muốn nhận.

Để tham gia vào một nhóm multicast, một host sẽ gửi một thông điệp đăng ký tham gia vào nhóm đến router cục bộ của nó. Thông điệp này có tên là Membership Report IGMP. Thông điệp này sẽ thông báo cho router về địa chỉ nhóm multicast mà host muốn tham gia vào. Địa chỉ multicast tượng trưng cho tất cả các máy 224.0.0.1 được dùng như địa chỉ đích. Trong thông điệp này có chứa địa chỉ nhóm multicast.

Ngoài ra,IGMPv3 có tính năng chỉ ra Include hay Exclude các địa chỉ nguồn.

dangquangminh
23-06-2006, 12:21 AM
1.
(config)#ip routing
Sw(config)#interface vlan 10

Which statement is true about the configuration?

A. VLAN subinterfaces can be created for interface VLAN 10.
B. A virtual VLAN interface can be created for the default VLAN (VLAN 1) only.
C. Interface VLAN 10 will not support routing or bridging function in the system.
D. Interface VLAN 10 will support routing or bridging function in the system.

Minh chon D

Xin cac ban chi giup

Hi

Bạn có thể chọn D vì interface vlan (Switch Virtual Interface -SVI) có thể cấu hình routing và bridging.

dhphuc
24-06-2006, 06:58 AM
Cám ơn anh Minh nhiều. Anh giải thích làm mọi người học hỏi được nhiều quá. Đây là bài thi chính thức mới nhất của chương trình CCNP3 Cisco Academy version 4. Tôi sẽ post lên để anh hướng dẫn mọi người tham khảo.
Thân

dhphuc
24-06-2006, 07:35 AM
11.
Which two items are recommended when mapping VLANs in an Enterprise Composite Model? (Choose two.)

Associate a VLAN to each building. *
Associate a VLAN to each department.
Associate a VLAN to each subnet.
Configure routing between VLANs at the access layer.
Configure routing between VLANs at the distribution layer. *
Configure routing between VLANs at the core layer.

12.
Which two port states will immediately transition to the forwarding state when Rapid STP (RSTP) converges in a switched network? (Choose two.)
root port*
designated port*
alternate port
backup port
disabled port
blocking port

13.
Which protocol handles multicast traffic?
UDP at the network layer
UDP at the transport layer
TCP at the network layer
TCP at the transport layer
IGMP at the network layer
PIM at the network layer *
Câu này tôi confuse giữa 2 options cuối cùng

Cám ơn

dhphuc
24-06-2006, 07:44 AM
Những câu hỏi thực hành.

dangquangminh
01-07-2006, 06:30 PM
13. Which protocol handles multicast traffic?
UDP at the network layer
UDP at the transport layer
TCP at the network layer
TCP at the transport layer
IGMP at the network layer
PIM at the network layer *
Câu này tôi confuse giữa 2 options cuối cùng

Cám ơn

Hi

IGMP giúp cho việc đăng ký vào hoặc ra một nhóm multicast nào đó. Còn PIM là giao thức được chạy giữa các router giúp quản lý lvà định tuyến lưu lượng multicast.