PDA

View Full Version : Regular expressionbon
21-12-2011, 08:40 AM
Dear All Pro,

Mình đang bị vướng mắt thế này: mình cần viết as-path bắt đầu AS A và chính giữa any và kết thúc là AS B. rất mong các Pro chỉ cho cách viết AS-Path cho phù hợp ( ^A any B$)

Thanks!

luancb
21-12-2011, 09:58 AM
Chào bạn,

Bạn thử : ^A_B$

Vd : ^200_900$ -> bắt đầu AS 200, và AS cuối cùng là 900.

bon
21-12-2011, 12:28 PM
Dear Luan,
ý của mình là chính giữa của 2 AS đó là có thêm AS khác hoạc là 900 hoặc 200 nó prepend vào nữa.

Thanks!

nbhduoc
21-12-2011, 01:50 PM
try it: ^A_.*_B$

bon
21-12-2011, 02:44 PM
Dear All,

cách viết AS-PATH như vậy mình đã thử rồi nhưng không được. không biết có expert nào có cách viết khác không thì sharing nha.

Thanks!

lamvantu
21-12-2011, 04:00 PM
Hi bạn. Bạn ngâm cứu tài liệu này thử...

http://www.mediafire.com/?ipi0j6cc6jfqndd

luancb
21-12-2011, 06:51 PM
Bạn tham khảo : http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a00800c95bb.shtml#asreg exp

Sẽ rõ ý mình !

nbhduoc
21-12-2011, 08:48 PM
bạn nêu rõ yêu cầu xem sao.
Nếu ở giữa là any thì regexp ^A_.*_B$ Chắc chắn là đúng.
Nếu bạn muốn bao gồm luôn trường hợp chỉ có AS A và B thì có thể sửa lại như sau: ^A(_[0-9]+)*_B$.
Còn nếu ở giữa là prepend của A và B thì bạn nêu rõ prepend như thế nào, cho 1 vài ví dụ cụ thể thì mới viết regexp cho bạn được.

Thân.

bon
21-12-2011, 09:02 PM
ý của mình như thế này:

^A B B ...B B$: khi as-path đó math như sau:
- A B
- A B B
- A B B ..B

Thanks!

nbhduoc
22-12-2011, 11:41 AM
uhm, phải nêu rõ vậy mới biết đường mà giúp chứ.
Bạn thử regexp này: ^A(_B)+$
Sẽ thỏa mãn các AS-PATH trên.

kosovohp
12-02-2012, 06:31 PM
mình chịu thôi cái này mình không biết =,=