PDA

View Full Version : Help Me Help Me Help Metlehoan
10-09-2004, 09:52 PM
chào các anh
các anh làm ơn chi em vói
hiện tại em dang có quán net nhưng dạo này quán em hay bị hiện tượng một so máy bi out lam
em đang nghi là cái rou của em hỏng
các anh giúp em với

robedan
10-09-2004, 10:14 PM
Em đang dùng router loai gì? Có phải là Cisco router?

Em dùng switch loai gì? Mạng LAN có bao nhiêu máy?