PDA

View Full Version : firmware Dlink 2640Bdanangvn
13-11-2010, 10:18 AM
Mình có con DLink 2640B, trong datasheet của nó có nói về việc tự động update firmware.
Việc tự động Update firmware sẽ được thực hiện như thế nào vậy.
Huynh nào giúp em hiểu rõ với được không?

phamminhtuan
13-11-2010, 10:29 AM
Chào bạn,

Thường hướng dẫn manual update firmware có trong cuốn sách đi kèm.

Các bước có thể mô tả như sau:
1. Download firmware Dlink 2640 trên trang Dlink
2. Vào phần cấu hình của thiết bị browse đến firmware mới download về.
3. Nhấn nút update (không được tắt điện trong khi update)

Còn update tự động thì phải nhờ thêm thằng ISP nữa. (ISP phải có hỗ trợ thì update mới được)