PDA

View Full Version : Hỏi về cách route cho 2 đường internetlemo
30-10-2009, 02:18 PM
Vấn đề của em là em hosting qua 2 đường leasedline internet (của 2 nhà cung cấp dịch vụ) vậy thì em phải route thề nào cho tốt nhất, theo em biết thì 2 đường leasedline này gắn với 2 dải địa chỉ, còn domain name thì chỉ tương ứng với 1 IP thôi vậy phải cấu hình làm sao hả các pác.
Thanks for chỉ giao:60:

luancb
30-10-2009, 05:22 PM
Một domain name có thể có nhiều địa chỉ IP được bạn, sử dụng cơ chế round robin của DNS, cho phép chia tải cho web server.