PDA

View Full Version : Cisco DHCP for VLAN ??? Help !!!!dungvh
12-09-2009, 05:52 PM
Chào các bạn.


Mạng của tôi có 1 Router Cisco 2600 và 1 Switch Cisco 2960. Tôi cấu hình DHCP trên Router với 3 pool như sau :
1 192.168.1.0/24
2 192.168.2.0/24
3 192.168.3.0/24

Chia VLAN trên Switch
1. VLAN 10 : IP 192.168.1.250/24
1. VLAN 20 : IP 192.168.2.250/24
1. VLAN 30 : IP 192.168.3.250/24

Đã Trunking.

Vậy tôi phải cấu hình như thế nào để cho DHCP có thể cấp chính xác cho từng VLAN

Mong các cao thủ giúp đỡ.
8-|8-|8-|8-|8-|8-|8-|

Dream
12-09-2009, 07:24 PM
Đơn giản thôi mà bồ:
Trên router bạn cấu hình 3 Subinterfaces ứng với 3 VLAN, khai báo địa chỉ, khai báo Encapsulation dot1q {vlan id}
Sau đó Khai báo 3 Pool DHCP cho 3 vlan tương ứng là các PC ở các VLAN sẽ nhận đúng địa chỉ của mình thôi mà

luancb
12-09-2009, 07:58 PM
Trên router, bạn cấu hình routing InterVlan, và tạo 3 sub interface ứng với 3 lớp mạng của bạn.
R(config)#int f0/0
R(config-if)#no shut
R(config-if)#int f0/0.1
R(config-sub-if)#ip add 192.168.1.254 255.255.255.0
R(config-sub-if)#encap dot1q 1 native ( có native vì vlan 1 default là native)
R(config-if)#int f0/0.2
R(config-sub-if)#ip add 192.168.2.254 255.255.255.0
R(config-sub-if)#encap dot1q 2 ( số 1, 2, 3 ở đây ứng với vlan id của bạn)
R(config-if)#int f0/0.3
R(config-sub-if)#ip add 192.168.2.254 255.255.255.0
R(config-sub-if)#encap dot1q 3

Cấu hình DHCP server :

Bạn tạo 3 pool

R(config)#service dhcp
R(config)#ip dhcp pool Vlan1 abc
R(dhcp-config)#network 192.168.1.0
R(dhcp-config)#default-router 192.168.1.254 (ứng với sub-int của vlan 1)

Tương tự cho vlan 2 và vlan 3.