PDA

View Full Version : Kiến Thức cũ: Phương Pháp điều chế tín hiệu PCM, help me !!immortality
10-11-2003, 10:38 PM
PCM (Pusle Code Modulation) là một phương pháp điều chế tín hiệu Analog sang Digital phổ biến hiện nay. Ngoài ra còn có phương pháp DM nhưng ít phổ biến hơn.
Vậy nếu ai biết phương pháp DM kém ưu việt hơn PCM ở chỗ nào, xin hãy cho tôi biết, xin cảm ơn nhiều.

matrix
18-11-2003, 03:12 PM
Chào immortality
Nguyên tác cơ bản của DM là không mã hoá tòan bộ chuỗi xung PAM mà chỉ mã hoá sự sai biệt về biên độ của các xung kề nhau mà thôi. Do vậy có thể dùng ít bít hơn so với PCM, nhưng như vậy cũng có nghĩa là thông tin đã bị sai lệch đi. Vậy thì ở phía nhận thông tin tái tạo lại sẽ có chất lượng kém hơn PCM.
Thân.

dangquangminh
20-11-2006, 07:05 PM
Nhìn chung quá trình số hóa tín hiệu sẽ tạo một mẫu dạng digital khá đủ cho một quá trình non-digital.
Trong một số trường hợp, nhiệm vụ sẽ đơn giản hơn vì đã tồn tại những mẫu của lần chuyển đổi trước. Âm thanh của người để truyền được thì cần yêu cầu một tần số 4 kHz. Dựa trên lý thuyết lấy mẫu của Nyquyst, các mẫu dạng digital phải cao hơn ít nhất 2 lần để có thể xây dựng lại tín hiệu analog một cách chính xác. Kết quả là, lý thuyết lấy mẫu yêu cầu rằng, cho fa có tần số là 4kHz, fs >=4000*2=8000 Hz.

Việc số hóa thọai như là một tín hiệu analog bao gồm những bước sau:

Bước 1: Lấy mẫu các sóng analog . Quá trình lấy mẫu liên quan đến việc chuyển hóa một cách đầy đủ sóng analog theo cùng một cách mà sau đó tín hiệu được tạo lại từ mẫu. Theo quốc tế thì việc lấy mẫu yêu cầu 8000 lần/giây hay 8kHz.

Bước 2: Lượng tử hóa các sóng analog. Các sóng cần được lượng tử hóa bằng việc gán một cách đầy đủ các số 0 hay 1 cho các mẫu. Mỗi mẫu đầu vào được gán cho một khỏang lượng tử gần nhất với chiều cao biên độ của sóng analog. Một mẫu chuẩn 8bit được chấp nhận là chuẩn quốc tế.

Bước 3: Mã hóa các bit. Các bit phải được mã hóa trong những form hay trong các frame để được truyền qua đường truyền. Tất cả các chuẩn phải hỗ trợ ít nhất 64kbps vì 8000mẫu/giây*8bit/mẫu=64kbps.

Một đơn vị được gọi là một channel bank có thể thực hiện việc lấy mẫu, lượng tử hóa, và mã hóa. Một thiết bị codec thực hiện 2 chức năng đầu của PCM và mã hóa được thực hiện bởi DSU/CSU. Quá trình số hóa dữ liệu thọai được gọi là PCM voice.