PDA

View Full Version : Hỏi về atomic_aggregate và aggregator trong BGPttp
06-06-2003, 10:11 AM
Các anh giải thích dùm em option as-set của lệnh aggregate và aggregator attribute. Em xin cám ơn.

sinhvienngheo
06-06-2003, 11:09 AM
ttp,

Khi bạn cấu hình aggregate-address mà không dùng thêm một option nào,
route được sinh ra sẽ không thừa hưởng bất cứ một attribute nào của từng specific route (ví dụ như AS_PATH hoặc community).

Khi bạn dùng từ khóa as-set, thuộc tính của từng route thành viên sẽ được lưu lại.

Đính kèm là một đoạn code:

router bgp 300
neighbor 2.2.2.2 remote-as 100
neighbor 3.3.3.3 remote-as 200
neighbor 4.4.4.4 remote-as 400
aggregate-address 160.0.0.0 255.0.0.0 summary-only as-set
!

RouterD#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 4.4.4.4
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 160.0.0.0/8 4.4.4.1 0 300 {200,100} i

trong bảng bgp, as-path của aggregate-route đã có thêm các path của từng route thành viên.


chúc bạn vui,