PDA

View Full Version : Làm thế nào để thay đổi NIC trong lệnh Route?minhmang
14-02-2008, 03:43 PM
Chào các bác
Tôi có vấn đề này cần các bác giúp như sau: máy tôi có 2 card mạng, tạm gọi là Nic1 và Nic2. Tôi thiết lập IP cho cả 2 NIC (2 IP thuộc 2 lớp mạng khác nhau, vì tôi dùng để sử dụng cho 2 mạng), nhưng chỉ có NIC1 là có gateway, còn NIC2 thì không.
Thông tin như sau:
NIC1: dùng để đi Internet trực tiếp
- IP: 10.0.0.3
- Subnet: 255.0.0.0
- Gateway: 10.0.0.2
- DNS: là IP của VDC

NIC2: dùng để đi mạng nội bộ
- IP: 192.168.1.3
- Subnet: 255.255.255.0
- Gateway: không thiết lập
- DNS: là DNS nội bộ

Vì trong hệ thống mạng của tôi có các lớp mạng khác nữa (dành cho mail, proxy... lớp 172) nên muốn truy cập thì phải đặt Gateway cho NIC2. Nhưng khi tôi thiết lập Gateway cho NIC2 thì Win báo lỗi. Tôi cứ để cả 2 gateway thì vẫn được nhưng không truy cập được các trang nội bộ như mail...
Tôi liền xóa gateway trên NIC2, dùng cmd để chạy lệnh route như sau:
route add 172.16.1.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.254 metric 1 IF 2

(giải thích: nếu đến lớp mạng 172.16.1.0 thì sẽ đi qua gateway 192.168.1.254 và trên card mạng thứ 2 (cái này là tôi tự hiểu đại ý nó là như thế))

Sau khi gõ lệnh OK hết, nhấn Enter vẫn bình thường, nhưng khi dùng lệnh route print ra để xem thì thấy lệnh route trên vẫn đang đi qua NIC1.
Tôi liền thay thế tham số đằng sau chữ IF lần lượt từ 1 cho đến 9 thì nản chí... vì nó vẫn như cũ.

Xin hỏi các bác làm thế nào để giải quyết?
Cám ơn các bác nhiều.

tranmyphuc
14-02-2008, 03:58 PM
Chào các bác
Tôi có vấn đề này cần các bác giúp như sau: máy tôi có 2 card mạng, tạm gọi là Nic1 và Nic2. Tôi thiết lập IP cho cả 2 NIC (2 IP thuộc 2 lớp mạng khác nhau, vì tôi dùng để sử dụng cho 2 mạng), nhưng chỉ có NIC1 là có gateway, còn NIC2 thì không.
Thông tin như sau:
NIC1: dùng để đi Internet trực tiếp
- IP: 10.0.0.3
- Subnet: 255.0.0.0
- Gateway: 10.0.0.2
- DNS: là IP của VDC

NIC2: dùng để đi mạng nội bộ
- IP: 192.168.1.3
- Subnet: 255.255.255.0
- Gateway: không thiết lập
- DNS: là DNS nội bộ

Vì trong hệ thống mạng của tôi có các lớp mạng khác nữa (dành cho mail, proxy... lớp 172) nên muốn truy cập thì phải đặt Gateway cho NIC2. Nhưng khi tôi thiết lập Gateway cho NIC2 thì Win báo lỗi. Tôi cứ để cả 2 gateway thì vẫn được nhưng không truy cập được các trang nội bộ như mail...
Tôi liền xóa gateway trên NIC2, dùng cmd để chạy lệnh route như sau:
route add 172.16.1.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.254 metric 1 IF 2

(giải thích: nếu đến lớp mạng 172.16.1.0 thì sẽ đi qua gateway 192.168.1.254 và trên card mạng thứ 2 (cái này là tôi tự hiểu đại ý nó là như thế))

Sau khi gõ lệnh OK hết, nhấn Enter vẫn bình thường, nhưng khi dùng lệnh route print ra để xem thì thấy lệnh route trên vẫn đang đi qua NIC1.
Tôi liền thay thế tham số đằng sau chữ IF lần lượt từ 1 cho đến 9 thì nản chí... vì nó vẫn như cũ.

Xin hỏi các bác làm thế nào để giải quyết?
Cám ơn các bác nhiều.
route add 172.16.1.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.254 metric 1 IF 2

route add 172.16.1.0 mask 255.255.0.0 [IP card vào mạng nội bộ] metric 1 -p
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 [IP card ra Internet] metric 10 -p

Chúc anh vui !!!

vtbk
14-02-2008, 09:11 PM
Chào các bác
Tôi có vấn đề này cần các bác giúp như sau: máy tôi có 2 card mạng, tạm gọi là Nic1 và Nic2. Tôi thiết lập IP cho cả 2 NIC (2 IP thuộc 2 lớp mạng khác nhau, vì tôi dùng để sử dụng cho 2 mạng), nhưng chỉ có NIC1 là có gateway, còn NIC2 thì không.
Thông tin như sau:
NIC1: dùng để đi Internet trực tiếp
- IP: 10.0.0.3
- Subnet: 255.0.0.0
- Gateway: 10.0.0.2
- DNS: là IP của VDC

NIC2: dùng để đi mạng nội bộ
- IP: 192.168.1.3
- Subnet: 255.255.255.0
- Gateway: không thiết lập
- DNS: là DNS nội bộ

Vì trong hệ thống mạng của tôi có các lớp mạng khác nữa (dành cho mail, proxy... lớp 172) nên muốn truy cập thì phải đặt Gateway cho NIC2. Nhưng khi tôi thiết lập Gateway cho NIC2 thì Win báo lỗi. Tôi cứ để cả 2 gateway thì vẫn được nhưng không truy cập được các trang nội bộ như mail...
Tôi liền xóa gateway trên NIC2, dùng cmd để chạy lệnh route như sau:
route add 172.16.1.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.254 metric 1 IF 2

(giải thích: nếu đến lớp mạng 172.16.1.0 thì sẽ đi qua gateway 192.168.1.254 và trên card mạng thứ 2 (cái này là tôi tự hiểu đại ý nó là như thế))

Sau khi gõ lệnh OK hết, nhấn Enter vẫn bình thường, nhưng khi dùng lệnh route print ra để xem thì thấy lệnh route trên vẫn đang đi qua NIC1.
Tôi liền thay thế tham số đằng sau chữ IF lần lượt từ 1 cho đến 9 thì nản chí... vì nó vẫn như cũ.

Xin hỏi các bác làm thế nào để giải quyết?
Cám ơn các bác nhiều.

Sao không dùng giao diện đồ họa của RRAS cho dễ mà lại dùng dòng lệnh nhỉ?
Cho nó pro chăng!

trainingit
15-02-2008, 07:38 AM
Chào các bác
Tôi có vấn đề này cần các bác giúp như sau: máy tôi có 2 card mạng, tạm gọi là Nic1 và Nic2. Tôi thiết lập IP cho cả 2 NIC (2 IP thuộc 2 lớp mạng khác nhau, vì tôi dùng để sử dụng cho 2 mạng), nhưng chỉ có NIC1 là có gateway, còn NIC2 thì không.
Thông tin như sau:
NIC1: dùng để đi Internet trực tiếp
- IP: 10.0.0.3
- Subnet: 255.0.0.0
- Gateway: 10.0.0.2
- DNS: là IP của VDC

NIC2: dùng để đi mạng nội bộ
- IP: 192.168.1.3
- Subnet: 255.255.255.0
- Gateway: không thiết lập
- DNS: là DNS nội bộ

Vì trong hệ thống mạng của tôi có các lớp mạng khác nữa (dành cho mail, proxy... lớp 172) nên muốn truy cập thì phải đặt Gateway cho NIC2. Nhưng khi tôi thiết lập Gateway cho NIC2 thì Win báo lỗi. Tôi cứ để cả 2 gateway thì vẫn được nhưng không truy cập được các trang nội bộ như mail...
Tôi liền xóa gateway trên NIC2, dùng cmd để chạy lệnh route như sau:
route add 172.16.1.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.254 metric 1 IF 2

(giải thích: nếu đến lớp mạng 172.16.1.0 thì sẽ đi qua gateway 192.168.1.254 và trên card mạng thứ 2 (cái này là tôi tự hiểu đại ý nó là như thế))

Sau khi gõ lệnh OK hết, nhấn Enter vẫn bình thường, nhưng khi dùng lệnh route print ra để xem thì thấy lệnh route trên vẫn đang đi qua NIC1.
Tôi liền thay thế tham số đằng sau chữ IF lần lượt từ 1 cho đến 9 thì nản chí... vì nó vẫn như cũ.

Xin hỏi các bác làm thế nào để giải quyết?
Cám ơn các bác nhiều.

hi bác,

theo ngu ý của em, bác ko cần dùng IF trong câu lệnh nữa, vì Windows sẽ tự chọn Interface cùng subnet với default gateway rồi.

- NIC1 dùng Internet bác vẫn đặt IP tĩnh (hoặc IP động)

- NIC2 bác ko gán default gateway (và dùng lệnh route với metric lớn hơn metric của tuyến route ra mạng 0.0.0.0 dùng cho Internet - kiểm tra bằng lệnh route print hay netstat -rn)

vd: bác route như sau

route add -p 172.16.1.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.254 metric 20

(không nên sử dụng metric là 1, metric 1 nên dành cho route dùng nhiều hơn là route ra Internet qua 10.0.0.2)

:X:X:106::106:

minhmang
15-02-2008, 01:13 PM
Chào bác trainingit
Cám ơn bác đã giúp, nhưng tôi có ý kiến thế này: chính vì thằng Windows nó tự động chọn interface nên nó không cho tôi chọn interface theo ý của mình. Như bác thấy đó, tôi thử nhiều lần mà khi nào nó cũng lấy NIC1 cả, chứ tôi đặt NIC2 vào nó cũng không chịu...
Không biết là thế nào để cho nó chọn qua NIC 2 đây?

tranmyphuc
15-02-2008, 01:47 PM
Chào bác trainingit
Cám ơn bác đã giúp, nhưng tôi có ý kiến thế này: chính vì thằng Windows nó tự động chọn interface nên nó không cho tôi chọn interface theo ý của mình. Như bác thấy đó, tôi thử nhiều lần mà khi nào nó cũng lấy NIC1 cả, chứ tôi đặt NIC2 vào nó cũng không chịu...
Không biết là thế nào để cho nó chọn qua NIC 2 đây?

Bạn tham khảo thử mô hình dưới đây hen

Địa chỉ của 2 card mạng như sau:
http://www.nhatnghe.com/forum/undefined/images/statusicon/wol_error.gif
http://img166.imageshack.us/img166/1791/ipps8.jpg
Trong mạng Lan có trang web nội bộ với địa chỉ: 10.53.4.4.
Khi Disable card ra internet và tracert 10.53.4.4 có kết quả sau:
http://img297.imageshack.us/img297/6279/tracert105344tk9.jpg
Khi Enable card ra internet và tracert 10.53.4.4 có kết quả sau:
http://www.nhatnghe.com/forum/undefined/images/statusicon/wol_error.gifHình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 668x200http://img220.imageshack.us/img220/1201/tracert1053442cardvn7.jpg.
Điều đó có nghĩa là:
Khi enable card mạng lan và disable card ra internet thì vào được trang web nội bộ 10.53.4.4.
NHưng
Khi enable cả 2 card mạng thì không vào được trang web nội bộ.

Cách giải quyết :

route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.11.32.1

Giải thích :
route add là thêm một entry vào trong bảng định tuyến của máy PC
-p là giữ lại thông tin ngay cả sau khi khởi động lại
10.0.0.0 mask 255.0.0.0 là mạng đích cần đến.
10.11.32.1 là địa chỉ của thiết bị sẽ giúp chuyển giao dữ liệu đến mạng đích nói trên.

Chúc bạn vui !!!

trainingit
15-02-2008, 03:14 PM
Chào các bác
Tôi có vấn đề này cần các bác giúp như sau: máy tôi có 2 card mạng, tạm gọi là Nic1 và Nic2. Tôi thiết lập IP cho cả 2 NIC (2 IP thuộc 2 lớp mạng khác nhau, vì tôi dùng để sử dụng cho 2 mạng), nhưng chỉ có NIC1 là có gateway, còn NIC2 thì không.
Thông tin như sau:
NIC1: dùng để đi Internet trực tiếp
- IP: 10.0.0.3
- Subnet: 255.0.0.0
- Gateway: 10.0.0.2
- DNS: là IP của VDC

NIC2: dùng để đi mạng nội bộ
- IP: 192.168.1.3
- Subnet: 255.255.255.0
- Gateway: không thiết lập
- DNS: là DNS nội bộ

Vì trong hệ thống mạng của tôi có các lớp mạng khác nữa (dành cho mail, proxy... lớp 172) nên muốn truy cập thì phải đặt Gateway cho NIC2. Nhưng khi tôi thiết lập Gateway cho NIC2 thì Win báo lỗi. Tôi cứ để cả 2 gateway thì vẫn được nhưng không truy cập được các trang nội bộ như mail...
Tôi liền xóa gateway trên NIC2, dùng cmd để chạy lệnh route như sau:
route add 172.16.1.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.254 metric 1 IF 2

(giải thích: nếu đến lớp mạng 172.16.1.0 thì sẽ đi qua gateway 192.168.1.254 và trên card mạng thứ 2 (cái này là tôi tự hiểu đại ý nó là như thế))

Sau khi gõ lệnh OK hết, nhấn Enter vẫn bình thường, nhưng khi dùng lệnh route print ra để xem thì thấy lệnh route trên vẫn đang đi qua NIC1.
Tôi liền thay thế tham số đằng sau chữ IF lần lượt từ 1 cho đến 9 thì nản chí... vì nó vẫn như cũ.

Xin hỏi các bác làm thế nào để giải quyết?
Cám ơn các bác nhiều.

hi minhmang,

- có help này, hy vọng có thể giúp được cho bác...

- để biết được giá trị ID dùng cho NIC nào trên máy tính của bác, bác dùng lệnh:

route print

vd, được kết quả như sau:

C:\>route print
================================================== ========Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 ff 94 36 ee 25 ...... TAP-Win32 Adapter V8 #3
0x3 ...00 ff d1 a0 15 42 ...... TAP-Win32 Adapter V8 #2
0x4 ...00 ff a0 7f 8c e7 ...... TAP-Win32 Adapter V8
0x10006 ...00 e0 e2 00 29 1e ...... ADMtek AN983 10/100 PCI Adapter
0x10007 ...00 00 e8 11 73 7a ...... ADMtek AN983 10/100 PCI Adapter #2
================================================== =========================
================================================== =========================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.239.1 10.1.239.2 20
10.1.239.0 255.255.255.0 10.1.239.2 10.1.239.2 20
10.1.239.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.239.2 10.1.239.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.254 192.168.1.200 30
192.168.0.0 255.255.255.0 10.0.0.3 10.1.239.2 2
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.200 192.168.1.200 20
192.168.1.200 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.200 192.168.1.200 20
192.168.99.1 255.255.255.255 10.0.14.1 10.1.239.2 2
210.245.0.39 255.255.255.255 10.0.0.2 10.1.239.2 2
210.245.0.42 255.255.255.255 10.0.0.2 10.1.239.2 2
224.0.0.0 240.0.0.0 10.1.239.2 10.1.239.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.200 192.168.1.200 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.1.239.2 10.1.239.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.200 2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.200 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.200 4 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.200 192.168.1.200 1
Default Gateway: 10.1.239.1
================================================== ========Persistent Routes:

bác để ý các giá trị ở ngay dưới dòng Interface List, đó chính là ID dùng cho card mạng trên máy tính, giá trị này là dạng hexa

=> để chọn sử dụng route đúng Interface, bác chỉ cần chọn đúng ID trong Interface List và sử dụng nó trong tham số IF của câu lệnh route add.

vd câu lệnh route add với NIC2 (ID = 0x10007) là:

route add 172.16.1.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.254 metric 2 IF 0x10007 :D
(bác có thể thêm tham số -p để khi khởi động lại ko phải gõ lại route này)

chúc bác vui vẻ :D

:X:X:106::106:

minhmang
15-02-2008, 03:38 PM
OK, đúng là tôi có dùng lệnh route print rồi mà không để ý cái dòng Hexa kia... cám on triningit, để tôi thử lại xem đã nhé...

dungtv
27-02-2008, 08:58 AM
Tôi update thử MDaemon lên ver 9.6.4, bây giờ nó cứ đòi cdkey, bạn nào có cái này không hay crack cho mình với, mình có lên mạng search nhưng đụng mấy anh chàng đòi mua thẻ mới cho down, hic hic....

tutit
27-02-2008, 12:16 PM
chào các pro em cũng đang gập vấn đề sử dụng 2 car mạng đều cần có Defaul gateway mà car thứ nhất Defaul gateway để vào LAN còn car thứ 2 là dùng Dèaul gateway để đi ra ngoài internet nhưng khi enable cả hai cả mang thi chi di ra được internet còn Disable car ra internet thì sử dụng được car LAN và ngược lại em đã route print ơ dưới mà ko biết sai ở đâu mong các bác chỉ dáo

IPv4 Route Table
================================================== =========================
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 06 7b 01 aa dd ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NI
C
0x20004 ...00 15 f2 77 29 5c ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet
NIC
================================================== =========================
================================================== =========================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 172.19.5.125 210.245.56.213 20
0.0.0.0 0.0.0.0 210.245.56.209 210.245.56.213 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.19.5.0 255.255.255.0 172.19.5.201 210.245.56.213 20
172.19.5.201 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
172.19.255.255 255.255.255.255 210.245.56.213 210.245.56.213 20
210.245.56.208 255.255.255.240 210.245.56.213 210.245.56.213 20
210.245.56.213 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
210.245.56.255 255.255.255.255 210.245.56.213 210.245.56.213 20
224.0.0.0 240.0.0.0 210.245.56.213 210.245.56.213 20
255.255.255.255 255.255.255.255 210.245.56.213 20004 1
255.255.255.255 255.255.255.255 210.245.56.213 210.245.56.213 1
Default Gateway: 172.19.5.125